Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE PRESĂ

A- A A+

COMUNICAT DE PRESĂ
În legătură cu informațiile apărute astăzi în mass media referitoare la impozitarea clădirilor începând cu anul 2016, Ministerul Finanțelor Publice face următoarele precizări:

Valoarea impozabilă a unei clădiri rezidențiale, aflate în proprietatea unei persoane fizice se va determina prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate cu valoarea în lei/metru pătrat din tabelul prevăzut la art. 457 din Codul fiscal, care se ajustează cu coeficientul de corecție corespunzător rangului localității (0-V) și zonei din localitate (A-D) în care este amplasată clădirea.

Începând cu anul 2016, persoanele fizice care dețin clădiri nerezidențiale au obligația de a depune un raport de evaluare al valorii, întocmit de un evaluator autorizat conform standardelor ANEVAR (Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România), pentru determinarea impozitului aferent acestora. Valorile rezultate în urma evaluărilor nu pot fi comparate, astfel, cu valoarea impozabilă determinată pentru clădirile rezidențiale.

Precizăm că reforma impozitelor pe proprietate urmărește aplicarea unui sistem echitabil pentru clădirile care au aceeași folosință.

În studiul preluat de mass media, este dat exemplul unei clădiri situate în București (rangul 0), zona A, căreia îi corespunde un coeficient de ajustare de 2,60. Valoarea impozabilă determinată pentru o clădire amplasată în această zonă a fost folosită ca valoare de referință pentru alte localități, cărora le corespund coeficienți de corecție mai mici. De exemplu, în localitățile de rangul I, zona A, coeficientul de corecție corect este de 2,50, ceea ce conduce la o valoare impozabilă mai mică.

În același timp, în exemplele prezentate, s-a luat în considerare valoarea impozabilă a unei clădiri rezidențiale situate în București, zona A, ca bază de calcul pentru o clădire nerezidențială, situată în altă localitate.
Sursa:

Biroul de presă
Ministerul Finanţelor Publice
Tel./fax: 021/319.97.35

 

 

 

 

Related Posts with Thumbnails