COMUNICAT DE PRESĂ


This image has an empty alt attribute; its file name is ANTET-PUCU-143404.png

COMUNICAT DE PRESĂ

COD Apel: POCU/860/3/12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților
Cod Proiect: 143404
Titlul proiectului: Dezvoltarea sustenabilă a competentelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Nord Vest
Componenta 1: Competențe digitale pentru angajații din IMM
Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți
Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților

Cluj Napoca, 14 octombrie 2022

                                        COMUNICAT DE PRESĂ

 Camera de Comerț și Industrie Cluj, anunță lansarea proiectului “Dezvoltarea sustenabilă a competențelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Nord Vest”, ID proiect 143404.

Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul axei prioritare “Locuri de muncă pentru toți” proiectul se desfășoară pe o perioada de 15 luni si 4 zile, Septembrie 2022 – decembrie 2023 și are un buget de 3.965.291,36 lei.

            Proiectul contribuie în mod direct la realizarea obiectivului specific POCU 3.12 (Îmbunataþirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajatilor) deoarece prin proiect vor fi dezvoltate competențele profesionale digitale/TIC pentru 308 de angajați și vor fi sprijinite 36 de IMM cu activitate în sectoare economice cu potențial competitiv pentru adaptarea la dinamică sectoarelor/domeniilor și pentru asigurarea sustenabilității locurilor de muncă și IMM.

Obiectivele proiectului vizează :

•         Dezvoltarea competențelor digitale și din domeniul TIC pentru un număr semnificativ de angajați (308) din Regiunea Nord Vest;

•          Formarea profesională, servicii de sprijin și instruire, respectiv prin furnizarea de instrumente, metode și practici inovative de elaborare și introducere a programelor de învățare la locul de muncă care sprijină direct 36 IMM și implicit angajații acestora;

•          Creșterea gradului de conștientizare a nevoii de formare profesională contìnuâ în cadrul Întreprinderilor și de adaptare continuă la dinamica sectoarelor economice cu potentìal competitív.     

Rezultatele finale așteptate prin care proiectul va contribui la obiectivul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 sunt :

•          Informarea publicului prin mass-media, elaborare materiale de conștientizare și promovare, prin completarea fișelor de informare de către persoanele din grupul țintă (min. 308 persoane);

•          Identificarea și Selectarea  a min. 36 IMM pentru care se vor furniza 36 de programe de învățare la locul de muncă;

•          Furnizarea programelor de fomare profesională pentru min. 308 de angajați din grupul țintă.

Detalii despre Proiect puteți obține la numarul de telefon 0364-730980 sau la adresa de e-mail office@ccicj.ro. 

Ing. Ștefan-Florea DIMITRIU Georgescu  Bogdan  Președinte Camera de Comerț și Industrie Cluj Manager proiect

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

This image has an empty alt attribute; its file name is CCI-ANTET.png