Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE PRESĂ

A- A A+

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiect de ordin pentru modificarea Anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

Prin Anexa nr.2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1104/2013 a fost aprobată structura organizatorică a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, fiind stabilite unităţile fiscale din subordinea acestora.

Potrivit art.33 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa teritorială de administrare este stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Astfel, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2211/2013 a fost aprobată competenţa teritorială de administrare a contribuabililor, fiind arondate unităţile administrativ-teritoriale la unităţile fiscale din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

Față de această arondare, precizăm că Primăria orașului Simeria şi primăriile comunelor Băcia şi Rapoltu Mare au solicitat Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin scrisoarea nr.335/75/88/2015, arondarea la Administrația județeană a finanțelor publice Hunedoara a unităților  administrativ-teritoriale Simeria, Băcia și Rapoltu Mare, prin preluare de la Serviciul fiscal municipal Orăștie.

Administrația județeană a finanțelor publice Hunedoara precizează, prin adresa nr.2210/2015, faptul că propunerea de rearondare fiscală este oportună și imperios necesară și că, din punct de vedere al activității de trezorerie și contabilitate publică Hunedoara, nu există obiecții cu privire la rearondarea celor trei unități administrativ – teritoriale la trezoreria municipiului reședință de județ din cadrul acesteia.

*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Sursa: A.NA.F. – SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Related Posts with Thumbnails