Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE PRESA ANAF

A- A A+

Proiect de ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata , datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

Prin dispozitiile art. I pct. I si pct. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2015, au fost aduse completari prevederilor art. 11 alin. (13) si art. 1563 alin. (10) din Codul fiscal.

Astfel, obligatiile declarative prevazute la art. 1563 alin. (10) din Codul fiscal au fost extinse si pentru persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal si care efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei.

De asemenea, persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare si al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal, trebuie sa declare livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, a caror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 1342 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

Mentionam ca, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal, organele fiscale anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile, infiintata in baza Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica, potrivit criteriilor si in termenele stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Intrucat, pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor declarative prevazute la art. 1563 alin. (10) din Codul fiscal, persoanele impozabile utilizeaza formularul 311 „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal”, s-a considerat ca este necesara adaptarea corespunzatoare a acestui formular, precum si a instructiunilor de completare ale acestuia.

Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt facute publice pe site-ul institutiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Info ANAF/ Transparenta decizionala. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul in str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise in scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmatoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa postala: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in Agentia Nationala de Administrare Fiscala, se poate accesa domeniul Info ANAF / Comunicate de presa aflat pe site-ul institutiei.

Sursa ANAF:SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA

Related Posts with Thumbnails