Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE PRESÃ ANAF Legea 52/2003

A- A A+

COMUNICAT DE PRESÃ ANAF  Legea 52/2003
„Proiect de ordin comun al ministrului justiției și al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru abrogarea art.11 din anexa nr. 1 la Ordinul comun al ministrului justiției și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 492/C-205/2012 pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi emitere, în format electronic, a adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social”

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative a fost introdus, în Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, un nou articol, art. 2291,  potrivit căruia, contribuabilii care solicită eliberarea de certificate, adeverințe sau alte documente Agenției Naționale de Administrare Fiscală sunt scutiți de plata taxelor extrajudiciare de timbru.
Prin dispozițiile art. 11 din anexa nr. 1 la Ordinul comun al ministrului justiției și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 492/C-205/2012 a fost reglementat faptul că timbrele fiscale în valoare de 4 lei aferente cererilor de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social se anulează prin aplicarea acestora pe cererea depusă la oficiul registrului comerțului.
Având în vedere faptul că aceste dispoziții contravin prevederilor art. 2291 din Codul de procedură fiscală, Direcția generală de legislație Cod de procedură fiscală a solicitat opinia Ministerului Justiției cu privire la necesitatea abrogării art.11 din anexa nr. 1 la Ordinul comun al ministrului justiției și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 492/C-205/2012. Prin adresa nr. 69922/2015, Ministerul Justiției solicită inițierea demersurilor de modificare a Ordinului comun al ministrului justiției și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 492/C-205/2012.
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  •    Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

 

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Related Posts with Thumbnails