COMUNICAT DE PRESÃ ANAF – referitor Programul de asigurare a conformãrii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal


COMUNICAT DE PRESÃ

Ref: Programul de asigurare a conformãrii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal  (PFRF)

Situația pe intervale de risc fiscal – diferența între alocãrile de fonduri (cheltuieli, constituiri de depozite, investiții etc) dintr-o perioadã, din care au fost scãzute         eventualele surse neimpozabile, și veniturile declarate în aceeași perioadã – pentru primele 313 persoane selectate pentru verificãri fiscale prealabile documentare (VFPD) urmare analizelor de risc efectuate de ANAF în luna mai 2015 se prezintã dupã cum urmeazã:

Diferențe de justificat (lei) Nr. persoane fizice selectate pentru VFPD
50.000 – 100.000 9
100.000 – 500.000 45
500.000 – 1.000.000 40
1.000.000 – 5.000.000 118
5.000.000 – 10.000.000 48
10.000.000 – 20.000.000 35
Peste 20.000.000 18

Persoanele care prezintã risc de nedeclarare mai mic de 1 milion de lei au fost selectate, în cea mai mare parte, datoritã faptului cã sunt rude sau afini cu persoane încadrate în tranșele superioare de risc, selectarea fãcându-se concomitent, potrivit prevederilor legale.

Art. 178 din H.G. nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, introdus prin H.G. nr.  773/2011,  prevede urmãtoarele:

Activitatea de gestionare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezintã pentru administratia fiscalã se realizeazã prin:
a) procesarea si elaborarea listei persoanelor care depãsesc riscul minim;
b) elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificãrii fiscale prealabile  documentare, având în vedere valoarea riscului de nedeclarare, în ordinea         descrescãtoare stabilitã potrivit art. 17^7 lit. b), cu respectarea valorii riscului minim stabilit potrivit art. 17^7 lit. c). Dacã din informatiile detinute organul fiscal identificã         existenta în lista prevãzutã la lit. a) a unor persoane care au calitatea de sot/sotie, rude sau afini pânã la gradul al II-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se face concomitent pentru toate aceste persoane.
Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti