Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Comunicat de presa ANAF – total venituri bugetare in primele 7 luni si distinct luna iulie 2015

A- A A+

COMUNICAT DE PRESÃ

Ref:
1. colectarea veniturilor în primele 7 luni din 2015
2. colectarea veniturilor în iulie 2015
3. creșterea colectãrii TVA în iulie 2015 comparativ cu iulie 2014 în condițiile unei cote reduse de TVA la alimente de la 24% la 9%

1. În primele 7 luni din 2015, ANAF a colectat cu 9,1 miliarde lei mai mult decât în aceeași perioadã a anului trecut (+8,5%) și cu 4,99 miliarde lei peste programul de încasãri prevãzut în legea bugetarã (+4,5%)

Observații:
– subliniem faptul cã aceste rezultate au fost înregistrate în ciuda efectului de contracție a veniturilor din cauza unor mãsuri fiscale cu impact negativ în volumul colectãrii: scãderea CAS cu 5pp, neimpozitarea profitului reinvestit și diminuarea taxei „pe stâlp”, creșterea vãrsãmintelor la pilonul II de pensii, scãderea cotei de TVA la alimente de la 24% la 9%

2. În luna iulie a.c. veniturile colectate au fost cu 1,32 miliarde lei mai mari decât cele colectate în iulie 2014 (+7,25%) și cu 618,91 milioane lei mai mari decât sumele din programul de încasãri (+3,2%)

Observații:
– în analiza rezultatelor colectãrii aferente lunii iulie 2015 trebuie luat în calcul faptul cã depãșirea programului de încasãri a avut loc deși în luna iuile 2015 a fost consemnatã în premierã o scãdere a prețurilor bunurilor de consum (deflație), în timp ce programul de încasãri a prevãzut o creștere a acestor prețuri (inflație)
– subliniem faptul cã depãșirea programului de încasãri și creșterea semnificativã a colectãrii în iulie 2015 cu 7,25% fațã de luna iulie 2014 a avut loc în condițiile în care iulie 2015 este prima lunã în care se colecteazã veniturile aferente activitãții economice din iunie 2015 cînd a fost implementatã scãderea TVA la alimente de la 24% la 9%

3. În iulie 2015, ANAF a colectat TVA în sumã de 4.734,34 miliarde lei, cu 48,46 milioane lei mai mult decât în iulie 2014.

Observații:
– TVA restituitã în iulie 2015 a fost cu 49,28 milioane lei mai mare decât în iulie 2014
– subliniem faptul cã acestã compensare a impactului negativ al reducerii TVA la alimente care s-a aplicat începând cu luna iunie 2015 se datoreazã exclusiv diminuãrii evaziunii fiscale și întãririi capacitãții de administrare.

I.        Colectarea veniturilor bugetare cumulat sapte luni  2015

Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã cumulat sapte luni 2015 a însumat 115.786,99 mil.lei, ceea ce reprezintã:

un grad de realizare de 104,5% a programului de incasari conform legilor bugetare anuale prin corelare cu incasarile efective din operatiuni tip „swap” si taxa clawback (110.793,68 mil.lei);
o depãsire cu 8,5%indice nominal, cu 9.109,52 mil.lei în cifre absolute mai mult decât în perioada similarã a anului 2014 (106.677,47 mil.lei),

în conditiile în care activitatea de colectare din anul curent este influentatã negativ de:
·        cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii; datoritã cresterii cotei de contributie de la 4,5% in anul 2014, la 5% în anul 2015, suma viratã la fondul privat de pensii a fost cu 606,31 mil. lei mai mare fatã de cea viratã în 2014, respectiv 2.133,9 mil.lei – cumulat  sapte luni 2014  fata de  2.740,21 mil.lei – in perioada similara din 2015 ;
·        aplicarea, începând cu data de 1 iunie a.c., a cotei reduse de TVA de  la 24% la 9% pentru alimente, inclusiv bãuturi, cu exceptia bãuturilor alcoolice, destinate consumului uman si animal, animale si pãsãri vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele.
·        scãderea CAS cu 5pp
·        neimpozitarea profitului reinvestit
·        diminuarea taxei „pe stâlp”

Realizãrile si programul de încasãri includ, la bugetul FNUASS, contributia datoratã pentru medicamentele finantate din bugetul Fondul national unic de asigurãri de sãnãtate si din bugetul Ministerului Sãnãtãtii (taxa de clawback ).

În structurã, pe bugete si în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite si taxe, situatia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizatã, se prezintã astfel:

Ø        La bugetul de stat s-au încasat  82.157,82 mil.lei, cu 9.434,59 mil. lei (13% indice nominal) mai mult faþã de aceeaºi perioadã din 2014 (72.723,22 mil.lei), înregistrându-se un grad de realizare a programului de încasari de 106,2% , astfel:

ü        la impozitul pe profit s-au încasat 9.472,06 mil. lei, cu 920,00 mil.lei ( 10,8% indice nominal ) mai mult decât în 2014 (8.552,07 mil.lei), gradul de realizare a programului la acest impozit fiind de 106,8%.
ü        la impozitul pe venit s-au încasat 15.076,15 mil. lei, cu 1.761,21 mil.lei ( 13,2% indice nominal ) mai mult decât în 2014 (13.314,94 mil.lei), inregistrandu-se un grad de realizare de 103,5%.

ü        încasãrile din taxa pe valoarea adãugatã au fost de 33.915,41 mil. lei, cu 4.554,69 mil.lei ( 15,5 % indice nominal ) mai mari decât încasãrile din perioada similarã a anului 2014 ( 29.360,73 mil. lei). Gradul de realizare a programului a fost de 107,4%;
Încasãrile din TVA, in primele sapte luni ale anului  2015 au fost mai mari faþã perioada similarã a anului 2014, pentru operatiunile interne cu 8,8% (3.091,7 mil. lei) si mai mari cu 12,2 % ( 484,1 mil. lei ) la importul de bunuri. Volumul restituirilor de TVA a fost cu 1.030,51 mil.lei (-10,1 %) mai mic, respectiv de la 10.207,8 mil.lei cumulat sapte luni 2014, la 9.177,29 mil.lei cumulat sapte luni 2015.
De subliniat faptul cã TVA restituitã cumulat pe 7 luni este mai micã în 2015 fațã de 2014 tocmai pentru cã volumul sumelor solicitate a fost mai mic în urma eliminãrii întârzierilor la rambursare (de la 180 de zile la maximum 60 de zile) ca efect al îmbunãtãțirii și eficientizãrii activitãții ANAF, fapt ce a condus totodatã și la demararea clasãrii procedurii de infringement, inițiatã în perioada 2010-2012, legatã de practicile administrative de rambursare de TVA.
ü        în domeniul  accizelor (inclusiv taxa pe viciu), fatã de încasãrile din perioada analizatã a anului precedent (13.203,95 mil.lei),  accizele au fost mai mari cu 7,6 % (în termeni nominali), veniturile colectate in 2015 fiind de 14.210,79 mil. lei ( plus 1.006,84 mil.lei); gradul de realizare a programului a fost de 99,4%;

ü        încasãrile la capitolul „rest venituri” au fost mai mari cu 1.196,34 mil.lei (15,2%) fata de cele din aceeasi perioada a anului 2014 (realizãri 2014 7.885,65 mil.lei, respectiv 9.081,99 mil.lei – realizari in anul 2015), gradul de realizare a programului a fost de 118,3%; ( incasarile mai mari la acest capitol se datoreaza cresterii volumului varsamintelor din dividende ale companiilor cu capital de stat cu 448,67 mil.lei fata de anul anterior )

Ø        La   bugetul fondului naþional unic pentru asigurãri de sãnãtate se constatã o crestere a volumului sumelor încasate cu 13,7% indice nominal ( 12.041,88 mil lei cumulat 7 luni  2015 faþã de 10.586,65 mil lei în perioada similarã a anului 2014); gradul de realizare a programului de încasãri a fost de 101,7%;

Ø        La    bugetul asigurãrilor sociale de stat se constatã  o scadere cu 8,4% (20.610,27 mil lei cumulat sapte luni  2015 faþã de 22.498,18 mil lei în perioada similarã a anului 2014), înregistrându-se un grad de realizare a programului de 99,7%; menþionãm faptul cã încasãrile din 2015 la acest buget sunt influentate negativ de cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii, precum si de reducerea cu 5 p.p a contributiei datorate de angajator;

Ø        La  bugetul asigurãrilor sociale pentru somaj se constatã o creºtere cu 12,6% (970,79 mil lei cumulat sapte luni 2015 faþã de 861,91 mil lei în perioada similarã a anului 2014) înregistrându-se un grad de realizare a programului de 107,1%.

II.       Colectarea veniturilor bugetare in luna iulie 2015

Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã in luna iulie 2015 a însumat 19.716,38 mil.lei, ceea ce reprezintã :
un grad de realizare de 103,2% a programului de incasari conform legilor bugetare anuale, prin corelare cu incasarile efective din operatiuni tip „swap”si taxa clawback (19.097,47 mil. lei);
o depãsire cu 7,2 %indice nominal, respectiv cu 1.323,08 mil.lei in cifre absolute mai mult decat in perioada similara din anul 2014 (18.393,29 mil.lei) .

În structurã, pe bugete si în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite si taxe, situatia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizatã,  se prezintã astfel:

·        la bugetul de stat s-au încasat 14.843,1 mil.lei, cu 1.450,0 mil. lei mai mult fatã de anul 2014 ( 13.393,1 mil.lei ), ceea ce reprezintã o crestere cu  10,8%indice nominal respectiv un grad de realizare a programului de 104,7%, astfel:

ü         la impozitul pe profit s-au încasat 2.652,72 mil. lei, cu 179,75 mil.lei mai mult decât în luna iulie a anului 2014 când s-au încasat 2.472,97 mil.lei, gradul de realizare a programului la acest impozit a fost de 104,8%;

ü        la impozitul pe venit s-au încasat 2.168,73 mil. lei, cu 158,91 mil.lei mai mult decat in 2014 (2.009,82 mil.lei), ceea ce reprezintã o depãsire cu 7,9 %indice nominal si un grad de realizare a programului de 98,5 %;

ü         Incasãrile nete din TVA pentru luna iulie au fost mai mari fata de perioada similarã a anului 2014 cu 48,46 mil.lei, respectiv cu 1% indice nominal;
In structura, detaliat, sumele colectate din TVA au fost mai mari pentru operatiunile interne cu 1,6% (89,62 mil. lei) si  mai mari cu 0,7% (4,43 mil. lei) la importul de bunuri.

ü        în domeniul  accizelor, fatã de  luna iulie a anului precedent, încasãrile au fost mai mici cu 1 % (în termeni nominali),  respectiv  2.171,79 mil. lei în 2015 fatã de 2.193,9 mil.lei în luna iulie 2014;
ü        încasãrile la capitolul „rest venituri” au fost mai mari cu 1.020,94 mil.lei fatã de perioada similarã a anului 2014, inregistrandu-se un grad de realizare a programului de 147%; ( cresterea volumului incasarilor la acest capitol provine din  cresterea varsamintelor din dividende ale companiilor cu capital de stat cu 893,22 mil.lei fata de luna iulie 2014 ).

·        la bugetul Fondului naþional unic de asigurãri sociale de sãnãtate veniturile încasate au înregistrat o crestere cu 141 mil. lei, fatã de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintã o crestere cu 9,5%, (1.620,63 mil.lei in 2015, fatã de 1.479,63 mil.lei în 2014), gradul de realizare a programului fiind de 99,1 %;

·        la bugetul asigurãrilor sociale de stat veniturile încasate au înregistrat diminuare cu 283,15 mil. lei, fatã de anul precedent. Mentionãm faptul cã încasãrile din 2015 la acest buget sunt influentate negativ si de cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii cu 87,26 mil.lei, respectiv cu 27,23% fata de luna iulie 2014, urmare cresterii cotei de contributie de la 4,5% in anul 2014, la 5% in anul 2015, gradul de realizare a programului fiind de 98,6%;

·         la bugetul asigurãrilor pentru somaj veniturile încasate au înregistrat o crestere cu 15,83 mil. lei, fata de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintã o crestere cu 12,1 % (146,55 mil.lei in 2015, fatã de 130,72 mil.lei in 2014), gradul de realizare a programului fiind de 104,5%.

SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Related Posts with Thumbnails