Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE PRESĂ evoluția încasărilor ANAF

A- A A+

COMUNICAT DE PRESĂ

        Ref: evoluția încasărilor  ANAF
Pentru o cât mai bună înțelegere a evoluției încasărilor este necesar să facem o serie de precizări cu rolul de a contextualiza dinamica încasărilor, în așa fel încât trendul pozitiv să nu fie reflectat doar de raportarea la planul de încasări.

În aces sens, precizăm că îmbunătățirea colectării și creșterea veniturilor administrate de ANAF au survenit în ciuda efectului de contracție a veniturilor ca rezultat al măsurilor de relaxare a fiscalității care au afectat negativ încasările precum:

1. scăderea CAS cu 5pp
2. neimpozitarea profitului reinvestit
3. diminuarea taxei „pe stâlp”de la 1,5% la 1%
4. creșterea vărsămintelor la pilonul II de pensii
5. scăderea TVA la alimente de la 24% la 9% (aici facem precizarea că, în ciuda opiniei generale, nu doar alimentele au beneficiat de o cotă redusă de TVA ci și băuturile non-alcoolice, animalele şi păsările din specii domestice, seminţele şi ingredientele alimentare, serviciile de restaurant şi catering, ceea ce înseamnă că impactul acestei măsuri este, în opinia noastră, mai mare decât cel estimat)

        Cu toate acestea, în primele 10 luni din 2015, veniturile în sumă de 165.325,17 mil.lei reprezintă o depăşire cu 7,3% (indice nominal) și cu 11,24 miliarde lei în cifre absolute mai mult decât în perioada similară a anului 2014.

Raportat la programul de încasări rectificat, gradul de realizare este de 101,2%, conform legilor bugetare anuale rectificate ( 163.365,68 mil.lei – prin corelare cu incasarile efective din operatiuni tip „swap” si taxa clawback ).
Observații

  1. Comparativ cu planul inițial de încasări de la începutul anului, gradul de realizare este de 104,7%. La rectificare, programul a fost majorat cu suma colectată în plus pe primele 7 luni.
    II. De asemenea, subliniem faptul că trendul pozitiv de la nivelul încasărilor se înregistrează pe fondul deflației de 1,42% (în perioada ianuarie – septembrie 2015) din 2015, fapt ce a diminuat veniturile în comparație cu cele din 2014 când s-a înregistrat inflație.

    III. Totodată, menționăm faptul că, din cele 11,24 miliarde lei colectați în plus față de anul trecut, veniturile suplimentare colectate din TVA sunt de 5,05 miliarde lei. Ceea ce reprezintă o creștere cu 11,8% indice nominal, cu mult peste creșterea economică din primele 10 luni. Diferența rezultată după eliminarea impactului creșterii economice este rezultatul direct al combaterii evaziunii fiscale.

  2. Colectare venituri bugetare cumulat 10 luni 2015

În structură, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizată, se prezintă astfel:

Ø        La  bugetul de stat  s-au încasat  116.836,32 mil.lei, cu 11.892,73 mil. lei (11,33% indice nominal ) mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2014 (104.943,59 mil.lei), pe fondul cresterii generale a volumului obligatiilor fiscale declarate (cu cca. 4,3% mai mare decat in perioada similara din 2014 ) :

·        la impozitul pe profit s-au încasat 13.055,15 mil. lei, cu 1.316,56 mil.lei (11,22% indice nominal ) mai mult decât în 2014 (11.738,59 mil.lei). Cresterea incasarilor din perioada analizata, la acest impozit, s-a datorat :

~ cresterilor de viramente inregistrate de la agentii economici (+9,3%), cat si impozitului virat de catre bancile comerciale (+89,5%);
~ intensificarii inspecţiilor fiscale la contribuabili identificaţi cu risc fiscal asociat preţurilor de transfer, selectaţi în baza analizei de risc. Rezultatele acestor controale se cuantifică atât prin stabilirea de sume suplimentare, cât şi prin diminuarea pierderilor fiscale înregistrate de contribuabili, cu consecinţă directă în creşterea nivelului sumelor declarate cu titlu de impozit pe profit ;

·        la impozitul pe venit s-au încasat 21.636,84 mil. lei, cu 2.521,65 mil.lei (13,19% indice nominal) mai mult decât în 2014, fapt datorat:

~cresterii nivelului salariului minim pe tara ;
~ intensificarii controalelor privind combaterea subdeclarării impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale, creşterea gradului de colaborare cu Inspecţia Muncii. Incepând cu luna ianuarie 2015 s-a extins la nivel naţional „Proiectul pilot” vizând „Reducerea salariilor subdeclarate” la contribuabilii care prezintă risc fiscal ridicat privind nedeclararea/subdeclararea veniturilor din salarii şi/sau de natură salarială, prin efectuarea de inspecţii fiscale parţiale la contribuabilii selectaţi.

        Aspectele prezentate mai sus influenteaza pozitiv si nivelul realizarilor la bugetele contributiilor de asigurari sociale.

·        încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 47.915,84 mil.lei, cu 5.057,86 mil.lei (11,8% indice nominal) mai mari decât încasările din perioada similară a anului 2014 (42.857,98 mil. lei), chiar si in conditiile recentelor modificări ale Codului Fiscal, (respectiv reducerea cotei de TVA pentru alimente şi băuturi non-alcoolice, animale şi păsări din specii domestice, seminţe şi ingrediente alimentare, servicii de restaurant şi catering,  de la 24% la 9%).

Separat de influenta creșterii economice, acest fapt se datorează diminuării evaziunii fiscale prin :

~ modificarea legislaţiei primare şi secundare specifice, urmărind înăsprirea criteriilor pentru înregistrarea în scopuri de TVA, crearii unui mecanism de evaluare periodică ulterioară înregistrării şi simplificarii procedurilor de anulare a înregistrării în scopuri de TVA ;

~ intensificarea controalele DGAF care sunt concentrate pe acţiuni de investigare şi instrumentare a unor lanţuri tranzacţionale organizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale in materie de TVA.

ü        în domeniul  accizelor (inclusiv taxa pe viciu), faţă de încasările din perioada analizată a anului precedent (19.860,54 mil.lei),  accizele au fost mai mari cu 8,0% (în termeni nominali),  veniturile colectate in 2015 fiind de 21.448,71 mil. lei (plus 1.588,18 mil.lei).
        Aceasta s-a datorat si actiunilor specifice de monitorizare si control realizate la nivelul activitatilor de inspectie fiscala, vamala si antifrauda fiscala, actiuni orientate catre domeniile economice în care se manifestă fenomene de evaziune fiscală, indisciplină financiară sau slabă conformare ( in special in zona Bucuresti – Ilfov).

ü        încasările la capitolul „rest venituri” au fost mai mari cu 1.388,73 mil.lei (12,93%) fata de cele din aceeasi perioada a anului 2014 (realizări 2014: 10.742,09 mil.lei, respectiv 12.130,81 mil.lei in anul 2015).

Incasarile mai mari la acest capitol se datoreaza cresterii, fata de anul anterior, a :
~   volumului varsamintelor din dividende efectuate de companiile cu capital de stat, cu  396 mil.lei ;
~    varsaminte din veniturile nete ale B.N.R., cu 374,9 mil.lei ;
~  sumelor incasate din taxele de licentiere/autorizare pentru jocurile de noroc, cu  438,44 mil.lei  ;
~  veniturile suplimentare obținute din reglementarea prețului la gazele naturale, cu  52,59 mil lei ,

Ø        La   bugetul fondului naţional unic pentru asigurări de sănătate se constată o creştere a volumului sumelor încasate cu 13,03% indice nominal (17.385,59 mil. lei cumulat zece luni  2015 faţă de 15.380,78 mil. lei în perioada similară a anului 2014). Realizările şi programul de încasări includ, la bugetul FNUASS, contribuţia datorată pentru medicamentele finanţate din bugetul Fondul naţional unic de asigurări de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii (taxa de clawback ) in suma de 1.426,84 mil.lei

Ø        La    bugetul asigurărilor sociale de stat  se constată  o scadere cu 8,59%  (29.705,73 mil. lei cumulat zece luni 2015 faţă de 32.498,07 mil. lei în perioada similară a anului 2014).
Menţionăm faptul că încasările din 2015 la acest buget sunt influentate negativ de :
~   reducerea cu 5 p.p. a contributiei datorate de angajator, masura  aplicata incepand cu 01.10.2014 ;

~  cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii; datorită creşterii cotei de contribuţie de la 4,5% in anul 2014, la 5% în anul 2015, suma virată la fondul privat de pensii a fost cu 882,8 mil. lei mai mare faţă de cea virată în 2014, respectiv 3.125,8 mil.lei – cumulat  zece luni 2014  fata de  4.008,6 mil.lei – in perioada similara din 2015 ;

Ø        La  bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj se constată o creştere cu 10,98% (1.397,54 mil lei cumulat zece luni 2015 faţă de 1.259,3 mil lei în perioada similară a anului 2014).

II.       Colectarea veniturilor bugetare in luna octombrie 2015

 
Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală in luna octombrie 2015 a însumat 18.748,73 mil.lei, ceea ce reprezintă :
un grad de realizare de 104,33% a programului de incasari conform legilor bugetare anuale rectificate, prin corelare cu incasarile efective din operatiuni tip „swap”si taxa clawback (17.970,08 mil. lei);
        – o depăşire cu 3,6 %indice nominal, respectiv cu 645,84 mil.lei in cifre absolute mai mult decat in perioada similara din anul 2014 (18.102,89 mil.lei) .

În structură, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizată  se prezintă astfel:

·        la bugetul de stat  s-au încasat 13.952,79 mil.lei, cu 907,27mil. lei mai mult faţă de anul 2014 ( 13.045,53 mil.lei ),ceea ce reprezintă o creştere cu  6,95%indice nominal:

ü        la impozitul pe profit s-au încasat 2.995,74 mil. lei, cu 330,68 mil.lei mai mult decât în luna octombrie a anului 2014 când s-au încasat 2.665,06 mil.lei.
ü        la impozitul pe venit s-au încasat 2.187,01mil. lei, cu 207,0 mil.lei mai mult decat in 2014 (1.980,01 mil.lei), ceea ce reprezintă o depăşire cu 10,45 %indice nominal.
ü        Incasările nete din TVA pentru luna octombrie au fost mai mari fata de perioada similară a anului 2014 cu 302,0 mil.lei, respectiv cu 6,19% indice nominal;
In structura, detaliat, sumele colectate din TVA au fost mai mari atat pentru operaţiunile interne cu 1,56% ( 90,18 mil. lei) cat şi pentru importul de bunuri cu 0,42% ( 2,85 mil. lei).

ü        în domeniul  accizelor, faţă de  luna octombrie a anului precedent, încasările au fost mai mari cu 1,34 % (în termeni nominali),  respectiv  2.347,39 mil. lei în 2015 faţă de 2.316,46 mil.lei în luna octombrie 2014.
ü        încasările la capitolul „rest venituri” au fost mai mari cu 7,75 mil.lei faţă de perioada similară a anului 2014.

·        la   bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate veniturile încasate au înregistrat o creştere cu 156,99 mil. lei, faţă de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintă o creştere cu 10,42% (1.664,22 mil.lei in 2015, faţă de 1.507,24 mil.lei în 2014).

·        la  bugetul asigurărilor sociale de stat veniturile încasate au înregistrat diminuare cu 432,02 mil. lei, faţă de anul precedent. Menţionăm faptul că încasările din 2015 la acest buget sunt influentate negativ si de cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii cu 92,42 mil.lei, respectiv cu 28% fata de luna octombrie 2014, urmare creşterii cotei de contribuţie de la 4,5% in anul 2014, la 5% in anul 2015.

·        la  bugetul asigurărilor pentru şomaj veniturile încasate au înregistrat o crestere cu 13,61 mil. lei, fata de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintă o creştere cu 10,1 % (148,43 mil.lei in 2015,  faţă de 134,82 mil.lei in 2014).

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

 
SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Related Posts with Thumbnails