Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE PRESÃ referitor rezultatele verificãrilor primelor 10 persoane din grupul PFAM

A- A A+

COMUNICAT DE PRESÃ
Ref: rezultatele verificãrilor primelor 10 persoane din grupul PFAM

Verificãrile fiscale prealabile documentare (VFPD), din cadrul programul de asigurare a conformãrii fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM -peste 20 milioane de euro/persoanã), au fost declanșate efectiv în anul 2013.

În anul 2014 au fost declanșate verificãri fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat cu ocazia VFPD îndeplinirea condițiilor legale privind diferența semnificativã între veniturile estimate pe baza situației fiscale personale și cele declarate organelor fiscale.

În anul 2015 au fost finalizate  verificãrile fiscale în cazul primelor 10 persoane din grupul PFAM care este format din 336 persoane, asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare.

Rezultatele verificãrilor primelor 10 persoane din grupul PFAM (pentru veniturile din anul 2011) sunt prezentate sintetic mai jos:

Venituri nedeclarate: 86.948.321 lei

23.771.463 lei – venituri nedeclarate cu sursã neidentificatã

·        Impozit pe venit suplimentar – 3.803.434 lei
·        Obligații fiscale accesorii (penalitãți de întârziere și dobânzi) – 2.437.706 lei

63.176.858 lei – venituri nedeclarate cu sursã identificatã

·        Impozit pe venit suplimentar – 10.108.297 lei
·        Obligații fiscale accesorii (penalitãți de întârziere și dobânzi) – în curs de calculare
Aceste verificãri  au prezentat un grad ridicat de complexitate, generat de urmãtoarele aspecte:

– au fost analizate operațiunile desfãșurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzacții) transmise de instituțiile de credit, în principal, pe format hârtie, fapt care a necesitat prelucrarea manualã a acestora

– au fost verificate operațiuni desfãșurate de persoanele fizice cu peste 120 de societãți comerciale (peste 10.000 de operațiuni)

– au fost prelucrate informații privind deținerile patrimoniale primite de la peste 100 de autoritãți ale administrației publice locale (servicii de impozite și taxe locale)

– mare parte dintre activitãțile și tranzacțiile verificate presupun analize complexe: activitãți investiționale diverse, tranzacții cu instrumente financiare pe piețele interne și internaționale, tranzacții disimulate sau artificiale, multiple operațiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informații neclare, insuficiente sau contradictorii (aspect datorat reticenței contribuabililor de a furniza astfel de informații).

Descărcați aici: infografic pfam 2 copy
SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Related Posts with Thumbnails