Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Comunicate CCICJ – Proiectul O.C.U.P.

A- A A+
Comunicate CCICJ – Proiectul O.C.U.P.

Investeşte în oameni !

Fondul Social European

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie: 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Contract nr: POSDRU/104/5.1/G/80609

Titlul proiectului: „Orientarea, consilierea şi facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi de lungă durată din judeţul Cluj (O.C.U.P)”

Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie Cluj

07.02.2011

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CLUJ INVESTEŞTE ÎN OAMENI

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în parteneriat cu Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic, Tils Romania şi IF Italia Forma lansează proiectul “Orientarea, consilierea şi facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi de lungă durată din judeţul Cluj” (O.C.U.P).

Cele patru organizaţii au decis să lucreze împreună deoarece deţin mix-ul ideal de competenţe pentru a se implica şi contribui activ la dezvoltarea economică şi socială a judeţului Cluj. Conştientizând necesitatea îmbunătăţirii şi creşterii eficacităţii serviciilor de consiliere în carieră, orientare şi formare profesională pentru şomeri şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi considerând că pot crea acele pârghii, care să faciliteze angajarea acestor persoane, Camera de Comerţ şi Industrie (CCICJ) şi partenerii au accesat o finanţare nerambursabilă în valoare de 2.088.001,87 lei prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 5, domeniul major de intervenţie 5.1.

Rezultatele anticipate în urma implementării proiectului sunt:

150 persoane vor beneficia de consiliere, orientare şi medierea accesului pe piaţa muncii în cadrul Centrului nou înfiinţat;

120 de persoane vor participa la programe de instruire profesională, dintre care 60 vor urma cursuri de specializare/perfecţionare, iar restul cursuri de calificare;

25 de persoane vor fi instruite pentru dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale;

24 de participanţi îşi vor găsi locuri de muncă prin intermediul proiectului;

15 persoane vor demara propria afacere sau vor deveni liber profesionişti ca urmare a proiectului;

3 câştigători ai concursului de planuri de afaceri vor primi consultanţă pentru iniţierea activităţii;

se va realiza un portal interactiv al Centrului cu aplicaţii conforme cu nevoile grupului ţintă şi o bază de date cu locuri de muncă disponibile;

vor fi organizate 3 seminarii pentru promovarea măsurilor active de ocupare la Turda, Dej şi Cluj-Napoca şi 2 târguri de locuri de muncă cu peste 150 de participanţi fiecare;

vor fi organizate 48 de job club-uri;

vor fi organizate 8 cursuri certificate CNFPA: 4 de specializare şi 4 de calificare.

Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc în data de 8 februarie a.c., cu începere de la ora 13:00, la sediul CCI Cluj.

Nu se percepe taxă de participare.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să îl contactaţi pe domnul Horea Cămărăşan, expert în comunicare, la telefon 0364/730.984 sau pe e-mail – horea@ccicj.ro

_________________________________________________________________

Investeşte în oameni !

Fondul Social European

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie: 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Contract nr: POSDRU/104/5.1/G/80609

Titlul proiectului: „Orientarea, consilierea şi facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi de lungă durată din judeţul Cluj (O.C.U.P)”

Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie Cluj

14.02.2011

PROIECTUL O.C.U.P S-A LANSAT OFICIAL

În data de 8.02.2011 a fost lansat, la Cluj-Napoca, proiectul O.C.U.P, care este implementat pe o perioadă de 18 luni de un consorţiu, coordonat de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj (CCICJ), cea mai reprezentativă organizaţie a mediului de afaceri din judeţ.

Ceilalţi parteneri implicaţi în proiect sunt Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic, Tils Romania şi IF Italia Forma.

Caritas este o organizaţie non-profit, apolitică, care în activitatea sa curentă intervine în sprijinirea persoanelor aflate în nevoie, indiferent de apartenenţa lor religioasă sau etnică, prin acordarea de ajutor material, medical, educativ şi consiliere socială, psihologică sau juridică.

TILS România este o firmă de consultanţă cu experienţă în furnizarea de servicii atât sectorului public, cât şi celui privat, în diverse domenii. Firma face parte din grupul Amber International.

Italia Forma a fost fondată în 1987 la Piacenza şi  are ca obiect de activitate calificarea şi perfecţionarea resurselor umane şi creşterea potenţialului organizaţiilor, fiind angrenată în principal în proiectarea de sisteme pentru dezvoltarea pieţei muncii.

Valoarea finanţării nerambursabile obţinute în proiectul O.C.U.P este de 2.088.001,87 milioane lei, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 5, domeniul major de intervenţie 5.1.

Unul dintre obiectivele esenţiale ale proiectului este  corelarea ofertei cu cererea de forţă de muncă la nivel local. Acesta, dar şi celălalte obiective vor fi realizate în special prin consilierea, orientarea şi medierea unui grup de 150 de persoane, dintre care 120 vor beneficia de cursuri gratuite de calificare şi specializare. CCICJ şi partenerii vor crea un Centru pentru Promovarea Măsurilor Active de Ocupare, un website interactiv al proiectului şi vor organiza 2 târguri de locuri de muncă, 3 seminarii pentru promovarea măsurilor active de coupare şi 48 de job cluburi, cu scopul de a integra membrii grupului ţintă într-un sistem care să le faciliteze comunicarea, să le dezvolte capacităţile, stima de sine şi în final să le asigure accesul pe piaţa muncii într-un mod nediscriminatoriu.

Conferinţa de lansare s-a bucurat de prezenţa a peste 120 de persoane, dintre care 32 de membri ai grupului ţintă, reprezentanţi ai 21 de firme, care şi-au manifestat intenţia de a face angajări, 6 firme de consultanţă, care au ca obiect de activitate plasarea forţei de muncă, 11 reprezentanţi de la 8 instituţii publice, 5 centre de formare profesională, 2 confederaţii sindicale şi 9 reprezentanţi ai mass-media.

Lansarea acestui proiect arată încă o dată determinarea Camerei de Comerţ şi Industrie de a investi în capitalul uman, cu scopul de a dezvolta economia locală şi a crea afaceri de succes.

Următorul eveniment care va avea loc în cadrul acestui proiect este programat pentru data de 30 martie, în oraşul Turda.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să îl contactaţi pe domnul Horea Cămărăşan, expert în comunicare, la telefon 0364/730.984 sau pe e-mail – horea@ccicj.ro.

MANAGER PROIECT

ELISABETA DUMITRESCU

_______________________________________________________________

Investeşte în oameni !

Fondul Social European

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie: 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Contract nr: POSDRU/104/5.1/G/80609

Titlul proiectului: „Orientarea, consilierea şi facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi de lungă durată din judeţul Cluj (O.C.U.P)”

Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie Cluj

30.03.2011

SEMINAR PENTRU PROMOVAREA MĂSURILOR ACTIVE DE OCUPARE ÎN CADRUL PROIECTULUI O.C.U.P

În data de 30 martie, cu începere de la ora 13.00, va avea loc seminarul “MĂSURI ACTIVE PENTRU PIAŢA MUNCII, PENTRU ŞOMERI ŞI PENTRU PERSOANELE AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ DIN MUNICIPIUL TURDA”.

Evenimentul va fi găzduit de Primăria municipiului Turda şi este organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj (CCICJ), în colaborare cu ceilalţi parteneri implicaţi în proiectul O.C.U.P., Asociaţia Caritas, Tils Romania şi IF Italia Forma.

În cadrul seminarului vor fi diseminate informaţii relevante privind accesul la piaţa muncii pentru membrii grupului ţintă.

De asemenea, vor fi prezentate concluziile analizei tendinţelor pieţei muncii la nivelul judeţului Cluj şi serviciile gratuite oferite de Centrul pentru Promovarea Măsurilor Active de Ocupare din cadrul CCICJ şi de subunitatea acestuia, din cadrul Acociaţiei Caritas.

Începând cu luna aprilie, în cadrul acestui centru vor fi organizate următoarele cursuri certificate CNFPA, care vor fi gratuite pentru membrii grupului ţintă:

Manager proiect

Manager Resurse Umane

Responsabil calitate şi Auditor intern pentru Sistemul de Management al Călităţii

Expert accesare fonduri Europene

Sudor

Agent de pază

Lucrător Comercial

Confecţioner

Seminarul se adresează în egală măsură şomerilor şi persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă din municipiul Turda, dar şi firmelor private din sectoarele servicii şi industrie, care au planificat să facă angajări în acest an şi caută forţă de muncă bine calificată şi motivată.

Sunt aşteptate să participe şi organizaţiile, care au ca scop creşterea gradului de ocupare şi firmele care facilitează sau intermediază plasarea forţei de muncă.

Proiectul O.C.U.P este finantat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitati websiteul www.ccicj.ro sau să îl contactaţi pe domnul Horea Cămărăşan, expert în comunicare, la telefon 0364/730.984 sau pe e-mail – horea@ccicj.ro.

MANAGER PROIECT

ELISABETA DUMITRESCU

______________________________________________________________

Investeşte în oameni !

Fondul Social European

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie: 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Contract nr: POSDRU/104/5.1/G/80609

Titlul proiectului: „Orientarea, consilierea şi facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi de lungă durată din judeţul Cluj (O.C.U.P)”

Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie Cluj

05.04.2011

REZULTATELE SEMINARULUI PENTRU PROMOVAREA MĂSURILOR ACTIVE DE OCUPARE ORGANIZAT LA TURDA

În data de 30 martie a avut loc seminarul “MĂSURI ACTIVE PENTRU PIAŢA MUNCII, PENTRU ŞOMERI ŞI PENTRU PERSOANELE AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ DIN MUNICIPIUL TURDA”. Evenimentul a fost găzduit de Primăria municipiului Turda şi se integrează în strategia de promovare a măsurilor active în judeţul Cluj. Evenimente similare vor avea loc la Dej, în data de 12 aprilie şi la Cluj-Napoca, în data de 15 aprilie a.c.

Organizatorii seminarului au fost Camera de Comerţ şi Industrie Cluj (CCICJ) în colaborare partenerii implicaţi în proiectul O.C.U.P., Asociaţia Caritas, Tils Romania şi IF Italia Forma.

Au fost prezenţi peste 80 de participanţi, majoritatea fiind persoane cuprinse în grupul ţintă, care au profitat de această ocazie pentru a se înscrie ca participanţi la activităţile de consiliere şi orientare profesională, respectiv la cursurile de specializare şi de calificare gratuite, care se vor desfăşura în cadrul proiectului O.C.U.P, începând cu luna aprilie.

Pe lângă şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost prezenţi reprezentanţii a 12 angajatori din localitate, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Proiectul a fost realizat deoarece pe piaţa muncii din judeţ avem aceiaşi problemă cronică, pe care nu reuşim să o depăşim: foarte mulţi şomeri care au o calificare insuficientă sau care nu mai este de actualitate trec printr-o serie de cursuri cu scopul reconversiei profesionale dar nu reuşesc totuşi să îşi găsească o slujbă. De aceea am înfiinţat un Centru pentru Promovarea Măsurilor Active de Ocupare în cadrul CCICJ şi un subcentru la Caritas Cluj. Scopul acestuia este de a oferi şi altă soluţie, care să includă reconversia profesională dar şi alte măsuri, spre exemplu: târguri de locuri de muncă, job cluburi, medierea de locuri de muncă, care să aibă efectul scontat, adică integrarea reală pe piaţa muncii a persoanelor asistate.

Aceste cursuri, precum şi celălalte măsuri vor fi platite din fonduri europene în primul an şi jumătate al proiectului, după care încercăm să găsim o alternativă viabilă de autofinanţare a centrului.

Expertii proiectului au revenit şi în data de 6 aprilie la Turda, la Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Forţei de Muncă aflat în subordinea Primăriei municipiului, pentru a lua în evidenţă şi alţi turdeni, care şi-au manifestat interesul de a participa la proiect. De asemenea, a avut loc o primă şedinţă de informare şi orientare cu persoanele din grupul ţintă, pentru a le facilita integrarea cât mai rapidă pe piaţa muncii.

Proiectul O.C.U.P este finantat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitati websiteul www.ccicj.ro sau să îl contactaţi pe domnul Horea Cămărăşan, expert în comunicare, la telefon 0364/730.984 sau pe e-mail – horea@ccicj.ro.

O.C.U.P

POSDRU/104/5.1/G/80609

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

MANAGER PROIECT

ELISABETA DUMITRESCU

_______________________________________________________________

Investeşte în oameni !

Fondul Social European

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie: 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Contract nr: POSDRU/104/5.1/G/80609

Titlul proiectului: „Orientarea, consilierea şi facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi de lungă durată din judeţul Cluj (O.C.U.P)”

Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie Cluj

11.04.2011

SEMINAR PENTRU PROMOVAREA MĂSURILOR ACTIDE DE OCUPARE ÎN CADRUL PROIECTULUI O.C.U.P

În data de 12 aprilie, cu începere de la ora 13.00, va avea loc seminarul “MĂSURI ACTIVE PENTRU PIAŢA MUNCII, DESTINATE ŞOMERILOR ŞI PERSOANELOR AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ DIN MUNICIPIUL DEJ”.

Evenimentul va fi găzduit de Sala de Consiliu a Primăriei municipiului Dej şi este organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj (CCICJ), în colaborare cu ceilalţi parteneri implicaţi în proiectul O.C.U.P., Asociaţia Caritas, Tils Romania şi IF Italia Forma.

În cadrul seminarului vor fi diseminate informaţii relevante privind accesul la piaţa muncii pentru membrii grupului ţintă, inclusiv concluziile unei analize recente a tendinţelor care se manifestă pe piaţa muncii la nivelul judeţului Cluj.

De asemenea, vor fi prezentate serviciile gratuite oferite de Centrul pentru Promovarea Măsurilor Active de Ocupare din cadrul CCICJ şi de subunitatea acestuia, din cadrul Acociaţiei Caritas.

Începând cu luna mai vor debuta primele cursuri de calificare şi de specializare furnizate gratuit în cadrul noului centru.

Până la finalul proiectului vor fi organizate următoarele cursuri certificate CNFPA:

Manager proiect

Manager Resurse Umane

Responsabil calitate şi Auditor intern pentru Sistemul de Management al Călităţii

Expert accesare fonduri Europene

Sudor

Agent de pază

Lucrător Comercial

Confecţioner

Seminarul de la Dej se adresează în egală măsură şomerilor şi persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă dar şi firmelor private, care au planificat să facă angajări în acest an şi caută forţă de muncă bine calificată şi motivată.

Sunt aşteptate să participe şi organizaţiile, care au ca scop creşterea gradului de ocupare şi firmele care facilitează sau intermediază plasarea forţei de muncă.

Proiectul O.C.U.P este finantat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitati websiteul www.ccicj.ro sau să îl contactaţi pe domnul Horea Cămărăşan, expert în comunicare, la telefon 0364/730.984 sau pe e-mail – horea@ccicj.ro.

O.C.U.P

POSDRU/104/5.1/G/80609

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

MANAGER PROIECT

ELISABETA DUMITRESCU

_______________________________________________________________

Investeşte în oameni !

Fondul Social European

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie: 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Contract nr: POSDRU/104/5.1/G/80609

Titlul proiectului: „Orientarea, consilierea şi facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi de lungă durată din judeţul Cluj (O.C.U.P)”

Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie Cluj

14.04.2011

REZULTATELE SEMINARULUI PENTRU PROMOVAREA MĂSURILOR ACTIVE DE OCUPARE ORGANIZAT LA DEJ

În data de 12 APRILIE a avut loc seminarul “MĂSURI ACTIVE PENTRU PIAŢA MUNCII, DESTINATE ŞOMERILOR ŞI PERSOANELOR AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ DIN MUNICIPIUL DEJ”. Evenimentul a fost găzduit de Primăria municipiului Dej şi se integrează în strategia de promovare în judeţul Cluj a măsurilor active de ocupare, prin proiectul O.C.U.P.

Organizatorii seminarului au fost Camera de Comerţ şi Industrie Cluj (CCICJ) în colaborare partenerii implicaţi în proiect, Asociaţia Caritas, Tils Romania şi IF Italia Forma.

Au fost prezente 68 de persoane, dintre care majoritatea au fost şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din municipiul Dej şi din Gherla. Cei prezenţi au profitat de această ocazie pentru a se înscrie ca participanţi la activităţile de consiliere şi orientare profesională, respectiv la cursurile de specializare şi de calificare gratuite, care se vor începe în luna mai, în cadrul proiectului menţionat mai sus.

Pe lângă membrii grupului ţintă au fost prezenţi reprezentanţii a 15 firme. Aceşti potenţiali angajatori au declarat că sunt dispuşi să ofere un loc de  muncă persoanelor care participă la proiect, dacă acestea dobândesc calificările şi competenţele necesare să ocupe posturile vacante.

Au participat la seminar şi reprezentanţii autorităţilor locale, domnul primar Costan Morar arătându-se foarte interesat de beneficiile pe care proiectul O.C.U.P  le va aduce dejenilor, atât prin intermediul serviciilor gratuite de mediere, orientare şi formare profesională, cât şi prin intermediul târgului de locuri de muncă, care va fi organizat în localitate anul viitor.

Reţinem afirmaţia coordonatorului Agenţiei Locale Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dej, domnul Radu Gavrilă , care şi-a exprimat convingerea că proiectul O.C.U.P. este un proiect solid, cu o abordate inteligentă, care vine în completarea activităţii ALOFM.

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj va organiza un eveniment similar la Cluj-Napoca în cadrul BURSEI GENERALE A LOCURILOR DE MUNCĂ, patronată de  AJOFM Cluj în data de 15 aprilie a.c., între orele 9.00 – 13.00, la Casa de Cultură a Studenţilor.

Proiectul O.C.U.P este finantat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitati websiteul www.ccicj.ro sau să îl contactaţi pe domnul Horea Cămărăşan, expert în comunicare, la telefon 0364/730.984 sau pe e-mail – horea@ccicj.ro.

MANAGER PROIECT

ELISABETA DUMITRESCU

________________________________________________________________

Related Posts with Thumbnails