Conferinta “Educația ca soluție pentru reducerea abandonului școlar”


Conferinta “Educația ca soluție pentru reducerea abandonului școlar”
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a participat la dezbaterile derulate in cadrul conferinței cu tema “Educația ca soluțle pentru reducerea abandonului școlar”, care a avut loc luni, 13 februarie 2023 1a Palatul Parlamentului.

Dezbaterea a fost organizată de Comisia pentru învățăinănt, din Camera Deputaților și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feininin (CONAF).

Principalele idei care au fost discutate în cadrul evenimentulul au fost: reducerea abandonului școlar, fenomenul mainelor ininore, eradicarea consumului de droguri în rândul tinerilor, diminuarea fenomenului de bullying și a fenomenului dc violență în școli.

Reprezentanții Ministrului Educațiel au enumerat mai multe soluții susținute de instituție pentru reducerea abandonului școlar. Printre acestea: vizite la domiciliu, discuții cu părinții, dar și cu elevii. A fost menționată iinportanța intervențlei în coinunitățl și sprijinea participăiii școlare de către un consilier școlar sau un inediator școlar împreună cu un asistent social, cu un irediator sanitar. De asemenea, s-a discutat despre programul “masă caldă”, cate a fost extins la un număr mai marc de școli.

Au fost aduse în discuție și programe precum „Școala după școală”, cu un rol seinnificativ pe latura asigurării contextulul in care elevii au posibilitatea să recupereze acele pierderi în învățare sau decalajul față de colegii lor care provin dln inedii mai favorizate. Prograinele care vizează educația tiinpurie sunt importante pentra prevenirea abandonului. Repi‘ezentanții Ministrului Educației au menționat și existența unei colaborări de lungă durată cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pe un program de servicii coinullitare integrate.

D-na Gabriela Firea, Ministru, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a vorbit despre aprobarea de către Guvern a Legii preveniiii separării copilului de familie, proiect promovat de instituția pe care o conduce și asuinat în Planul Național pentru Redresare și Rezillență. Proiectul reprezintă o premieră în materie de regleinentare legislativă în acest domeniu și are ca scop principal crearea mecanisinelor de sprijinire a fainiliilor care provin din comunități vulnerabile sau trec prin situații sociale, financiare sau medicale dificile. De asemenea, a fost antințată înființarea Observatorului Național al Copilului, uri modul inforinatic, pus la dispoziția autorităților locale, prin care vor fi identificați și înregistrați toți copiii aftați în situație de risc de separare de familie.

Camera de Comert, și lndustrie a României

CCIR Business Center — Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, București, 030982, România Tel: 021.319.00.93 / Fax: 021.319.00.92

e-mail: ccir@ccir.ro

Aceasta întâlnire a avut drept obiective: înțelegerea fenomenului abandonului școlar, conștientizaiea efectul său devastator asupra societății și economiei roinânești și unitea eforturilor autorităților centrale și locale, ale profesioniștilor în educație și ale mediului de afaceri pentru reducerea abandonului.

Ministerul Educatiei a anuntat că asemenea întâlniri se vor orgartiza în perioada următoare și în teritoriu , CCIR urmând să informeze în mod corespunzător rețeaua Camerelor de Comert și Industrie Judetene.

Pentru informații suplimentare, persoană de contact din partea Camerei de Comerț și Industrie a Roinâniei, Direcția Strategii, Politici și Proiecte, Biroul Strategii, Politici si Proiecte este dna. Luiza Chiriac, telefon 0722 585 096, e-mail: luiza.chiriac@ccir.ro.

Sursa:

Camera de Comert, și lndustrie a României

Directia Relatii Interne si ICC Romania
CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +4021 319 18 85
Fax: +4021 319 01 56
www.ccir.ro; www.snia.ro; www.tnf.ro