Finanțarea verde: Cum asigurăm tranziția către o economie durabilă funcțională?


Finanțarea verde: Cum asigurăm tranziția către o economie durabilă funcțională?

În data de 23 septeinbrie 2021, Camera de Comerț și Industrie a României in parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene in România organizeazä evenimentul Finanțarea verde: Cum asigurăm tranziția către o economie durabilă funcțională? care se va desUașura, începând cu ora 10.00 la CCIR Business Center, Amfiteatrul A.ł Cuza.

Schlmbarea climaticã și prrovocarea de a dezvolta o economie circulară funcțională au fost definite drept prioritățile anilor următori pentru atingerea obiectivului de transformarea Europei, pănã in 2050, într-un continent neutru din perspectiva emisiilor de gaze cu efect de seră. Pentru realizatea acestui deziderat, însã, este necesară dezvoltarea unui cadru favoiabil ptin caire să se asiguire cã toate sectoarele vor beneficia de tranziția durabilä, iar companiile – de asistență şi îndrumare.

Prin intermediul acestui eveniment, se propune astfel să se ofere răspunsurii antreprenorilor români și, respectiv, o imagine de ansamblu a instrumentelor dezvoltate de Uniunea Europeanã pentru stimularea și finanțarea tranziției veirzi. Scopul final este de a veni in sprijinul companiilor care reprezintã o parte esențială a economiei și a lanțului caloric și, prin urmare, dețin un rol impoirtant in aplicarea obiectivelor de sustenabilitate. Toate aceste subiecte vor fi abordate și discutate într-un mod cât mai consttuctiv și productiv pentru toți actorii esențiali din România.

Persoanele care nu vor putea participa fizic la eveniment, vor avea posibilitatea de a urmãri confetința în format online. Participarea este gratuitä, însă înregistrarea este obligatorie.

Pentru detalii sup1imentare sau confirmarea prezenței dumneavoastrã, vã adresăm rugămintea de a o contacta pe doamna Oana Alexe, Consilier, Biroul Organizații Europene şi lnternaționale, e- mail: oana.alexe@ccir.ro, tel .: 0040.374.474.391.

Sursa:

Camera de Comerț și Industrie a României

Directia Relatii Interne si ICC Romania


CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,

sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +4021 319 18 85
Fax: +4021 319 01 56
www.ccir.rowww.snia.rowww.tnf.ro