Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Consiliul Fiscal: Proiectul de rectificare a bugetului pe 2010 nu respectă principiul transparenţei

A- A A+
Consiliul Fiscal: Proiectul de rectificare a bugetului pe 2010 nu respectă principiul transparenţei

Proiectul de rectificare a bugetului pe 2010 întocmit de Ministerul Finanţelor Publice (MFP) nu respectă în totalitate principiile transparenţei, stabilităţii si echităţii, a anunţat luni Consiliul Fiscal.

Astfel, în opinia Consiliului Fiscal, principiul transparenţei nu este respectat, de exemplu, prin faptul că revizuiri majore ale unor capitole de venituri (în special veniturile nefiscale) si de cheltuieli nu sunt însoţite de note explicative privind sursele revizuirii si ipotezele luate în calcul.

În ceea ce priveste principiul stabilităţii, Consiliul Fiscal este de părere că Guvernul are obligaţia de a conduce politica fiscal-bugetară într-un mod care să asigure predictibilitatea acesteia pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice.

„Cu toate acestea, creşterea recentă a TVA, desi motivată prin imperativul asigurării echilibrului bugetar, nu s-a făcut în conformitate cu principiul stabilităţii, măsura fiind implementată într-un orizont de timp foarte scurt si fără o estimare detaliată de impact, desi efectele ei asupra economiei sunt majore”, spun reprezentanţii Consiliului Fiscal.

În privinţa principiului echităţii, Guvernul trebuie să deruleze politica fiscal-bugetară luând în calcul impactul financiar potenţial asupra generaţiilor viitoare, precum şi
impactul asupra dezvoltării economice pe termen mediu si lung. Cu toate acestea, deficitul foarte ridicat în cadrul bugetului general consolidat aduce atingere acestui
principiu, fiind necesară o consolidare fiscală substanţială în anii următori, în special prin ajustarea facturii sociale, nesustenabile în acest moment.

„În particular, este de menţionat deficitul structural al sistemului public de pensii, situaţia normală fiind aceea în care sistemul se autofinanţează pe baza contribuţiilor încasate şi nu transferă o povară fiscală asupra generaţiile următoare”, a comunicat Consiliul Fiscal.

În opinia Consiliului Fiscal, din analiza proiecţiilor actualizate pentru anul 2010 din proiectul de rectificare bugetară, coroborate cu datele de execuţie la finele primului semestru din 2010, se desprinde un risc semnificativ ca estimările aferente unor categorii de venituri să se dovedească a fi prea optimiste. Astfel, pentru unele categorii de venituri bugetare, proiecţiile aferente semestrului doi implică rate de creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior semnificativ mai mari decât cele consemnate în execuţia bugetară din primul semestru.

Conform estimărilor preliminare ale Consiliului Fiscal, există riscul ca veniturile fiscale să fie supraevaluate cu până la 0,4-0,5% din PIB.

În ceea ce priveşte cheltuielile bugetare, Consiliul Fiscal consideră în cea mai mare parte realiste proiecţiile revizuite. Cele mai mari revizuiri în creştere sunt aferente cheltuielilor cu asistenţa socială (în principal, pensii si ajutoare de somaj) si cheltuielilor cu bunuri si servicii. Dintre capitolele de cheltuieli cu revizuiri în scădere sunt de menţionat reducerile aferente cheltuielilor de personal si cele aferente cheltuielilor de capital.

Potrivit Consiliului Fiscal, „dacă în cazul cheltuielilor de personal revizuirea este explicată de reducerile de salarii si disponibilizările preconizate în sectorul public, în cazul cheltuielilor de capital, reducerea se datorează necesităţii echilibrării bugetare”.

Consiliul Fiscal consideră, având în vedere cele menţionate, că ţinta de deficit bugetar de 6,8% din PIB pentru 2010, deşi posibil de atins, comportă riscuri semnificative. În acelaşi timp, Consiliul Fiscal recomandă identificarea proactivă a unor surse de echilibrare bugetară care să poată fi accesate dacă riscurile identificate se materializează.

Sursa: NewsIn

Foto: http://thumbs.ziare.com

Related Posts with Thumbnails