Consultare pentru identificarea problemelor si a oportunitatilor din mediul CDI


Ministerul Cercetarii si Inovarii a lansat un amplu si complex proces de consultare pentru identificarea problemelor si a oportunitatilor din mediul CDI in vederea elaborarii de masuri / proceduri / politici publice bazate pe dovezi la nivelul ministerului.

Procesul de consultare se desfasoara in cadrul proiectului SIPOCA 393 “Consolidarea capacitatii institutionale a Ministerului Cercetarii si Inovarii prin optimizarea proceselor decizionale in domeniul de cercetare – dezvoltare si inovare”.

Chestionarul este disponibil la link-ul https://sipoca393.research.gov.ro/chestionar .

Termenul de completare este de 16.09.2019.

Pentru informatii suplimentare referitoare la proiect:  sipoca393@gmail.com