CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. prin sesiune de vot online, deschisa în perioada 20 mai 2021 –  26 mai 2021, ora 10:00
CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. prin sesiune de vot online, deschisa în perioada 20 mai 2021 –  26 mai 2021, ora 10:00

CONVOCATOR

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, si Cap. V, art. 14 si 15 din Statutul societatii, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor societatii Expo Transilvania SRL prin sesiune de vot online, deschisa în perioada 20 mai 2021 26 mai 2021, ora 10:00, cu  urmatoarea

 

ORDINE DE ZI :

 

  1. Aprobarea Raportului Comitetului Director al societatii pe anul 2020;
  2. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori a societatii privind realizarile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020;
  3. Descarcarea de gestiune a Comitetului Director al societatii pentru activitatea desfasurata pe anul 2020;
  4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2021.
  5. Aprobarea reinnoirii liniei de credit, restructurarea dobanzii aferente si suplimentarea liniei la CEC Bank, sau refinantarea liniei de credit cu suplimentare, de la UniCredit Bank.

Conform prevederilor art.12 din Statut, hotararile asociatilor in Adunarea Generala se iau cu votul a 51% din participarea la capitalul social al asociatilor.

Aprobarea punctelor de pe ordinea de zi se va realiza prin semnarea si transmiterea buletinelor de vor comunicate, pana in data de 26 mai 2021 ora 10.00, la adresa de mail office@ccicj.ro

 

Presedinte Comitet Director

ing. Ştefan-Florea DIMITRIU