Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

CONVOCATOR- Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj

A- A A+

CONVOCATOR- Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj

 CONVOCATOR

În conformitate cu Art. 19 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, se deschide sesiunea de vot pana in data de  3.08.2023, orele 12,oo, on-line sau prin intermediul mijloacelor tehnice de telecomunicații, a Adunării Generale Ordinare a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Prezentarea Raportului de activitate al Camerei de Comert si Industrie Cluj pe ultimi patru ani;
  • Alegerea presedintelui Camerei de Comert si Industrie Cluj pentru urmatorii 4 ani;
  • Alegerea membrilor Colegiul de Conducere ai Camerei de Comert si Industrie Cluj pentru urmatorii 4 ani;
  • Alegerea presedintelui Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie Cluj pentru urmatorii 4 ani;
  • Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori ai Camerei de Comert si Industrie Cluj pentru urmatorii 4 ani ;

         Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală Extraordinara se consideră legal constituită prin votul online a jumătate plus unu din numărul membrilor.

            Aprobarea punctelor din ordinea de zi se va confirma/semna on-line pe buletinul de vot de catre membrii reprezentanților secțiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj si se vor transmite pe adresa office@ccicj.ro,  până în data de 3 august 2023, orele 12,oo.

Ing. Ştefan-Florea DIMITRIU

 PreşedinteRelated Posts with Thumbnails