Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

CSSPP crede că deductibilitatea fiscală pentru pensiile private trebuie să se majoreze

A- A A+
CSSPP crede că deductibilitatea fiscală pentru pensiile private trebuie să se majoreze

La sfârşitul trimestrului III al acestui an, un număr de 5,4 milioane persoane participau la fondurile de pensii administrate privat – Pilonul II, iar valoarea activelor nete aferente celor nouă fonduri de pensii administrate privat era de 1.33 miliarde euro.

În cazul fondurilor de pensii facultative, la sfârşitul trimestrului III al acestui an, numărul participanţilor înregistraţi era de aproape 250.000 persoane. Deşi urmează un trend ascendent, activele nete se ridicau la doar 92 milioane de euro.

Specialiştii Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) sunt de părere că nu întâmplător, companiile vorbesc despre caracterul neatractiv şi uneori neclar şi greu de administrat al deductibilităţii fiscale aplicabile fondurilor de pensii facultative. Deşi, în urma demersurilor CSSPP, susţinute de piaţă, deductibilitatea fiscală a contribuţiilor la Pilonul III a fost majorată, de la nivelul iniţial de 400 euro pe an (sumă cumulată din impozitele datorate de angajat şi angajator), la 800 euro pe an (cumulat angajat şi angajator), demersul nu a fost încununat de succes până la capăt pentru că încă nu se poate vorbi despre o deductibilitate totală. Contribuţiile personale ale angajatului sunt deductibile numai de la calculul impozitului pe venit, în timp ce pentru partea de contribuţie plătită de angajator, dacă există, deductibilitatea se aplică atât la determinarea bazei de calcul pentru profit, cât şi la plata contribuţiilor de asigurări sociale şi a celor pentru asigurările de boli profesionale.

Regimul diferit de deductibilitate faţă de diferitele categorii de contribuţii existente îngreunează calculele salariale, pe de o parte, şi face ca pentru angajatori acordarea acestui tip de beneficiu să introducă avantaje fiscale limitate, neatractive. Mai mult, pentru participanţii care-şi plătesc individual contribuţiile, dar care, având statutul de simpli angajaţi, nu depun declaraţii anuale pentru calculul impozitului pe venit, aplicarea deductibilităţii fiscale este descurajant de complicată. Ca atare, eforturile de creştere şi clarificare a chestiunii deductibilităţii trebuie continuate.

Astfel, CSSPP consideră necesară extinderea aplicării deductibilităţii fiscale asupra tuturor contribuţiilor sociale, în limita celor 400 euro pe an, şi consideră, suplimentar, că pe viitor nivelul deductibilităţii trebuie majorat, în condiţiile în care acest lucru presupune un efort bugetar aproape nesemnificativ. În acelaşi timp, ar fi necesar un dialog mai consistent cu Ministerul Finanţelor Publice pentru simplificarea aplicării deductibilităţii fiscale, cu precădere în cazul participanţilor individuali care îşi virează singuri contribuţiile la Pilonul III şi care, în prezent, pot beneficia de deducerea fiscală în condiţii foarte dificile.

Sursa: CSSPP

Related Posts with Thumbnails