Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

CSSPP: Fondul de garantare a pensiilor private va deveni funcţional în prima parte a anului viitor

A- A A+
CSSPP: Fondul de garantare a pensiilor private va deveni funcţional în prima parte a anului viitor

Fondul de garantare a pensiilor private va începe să funcţioneze efectiv începând din prima parte a anului 2012, iar contribuţia iniţială va reprezenta echivalentul a 1% din capitalul social minim legal aferent autorizării pentru administrarea de fonduri de pensii private.

„În Monitorul Oficial nr. 766 din 31 Octombrie 2011, a fost publicată Legea numărul 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private. Legea va intra în vigoare la trei zile lucrătoare după publicarea sa în Monitorul Oficial, iar în termen de şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private care deţin autorizaţie de funcţionare sunt obligaţi la plata primelor contribuţii la fond. Astfel, Fondul va începe să funcţioneze efectiv începând din prima parte a anului 2012”, se arată într-un comunicat al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Fondul de garantare este unul dintre cele mai importante elemente componente ale complexului de garanţii ale sistemului de pensii private, prevăzute în legile de bază ale Pilonului II şi respectiv Pilonului III şi, totodată, ultima etapă de definitivare a acestui mecanism de siguranţă.

Potrivit CSSPP, Fondul are rolul de a garanta drepturile participanţilor şi beneficiarilor la sistemul de pensii private şi de a compensa astfel eventualele pierderi ale acestora, atât în perioada de acumulare a contribuţiilor cât şi după deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligaţiile asumate, oricât de mică ar fi probabilitatea apariţiei unui astfel de scenariu.

„Administratorii de fonduri de pensii private, precum şi viitorii furnizori de pensii private, în faza de plată, vor acoperi prin contribuţii din fonduri proprii cheltuielile de funcţionare ale fondului. Astfel, administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private autorizaţi de CSSPP au obligaţia plăţii contribuţiei iniţiale, a contribuţiei anuale, respectiv a contribuţiei majorate, după caz, la Fondul de garantare, precum şi asigurarea plăţii resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare. Contribuţia iniţială reprezintă echivalentul a 1% din capitalul social minim legal aferent autorizării pentru administrarea de fonduri de pensii private, respectiv autorizării pentru plata de pensii private, în timp ce calculul sumelor necesare contribuţiilor anuale se realizează prin metode actuariale”, se mai spune în comunicat.

Prin introducerea şi implementarea unui mecanism viabil şi eficient de funcţionare a sistemului de pensii private, în condiţiile unui control public transparent asupra gestionării acestora, exercitat de către CSSPP se urmăreşte asigurarea creşterii calităţii vieţii viitorilor pensionari, la un nivel mai apropiat de cel avut în perioada activă.

Organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare se stabilesc prin statut propriu, aprobat de Consiliul CSSPP, la propunerea Consiliului de Administraţie al Fondului de garantare.

Fondul de garantare este organizat astfel încât constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii facultative să se facă în mod distinct faţă de constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii administrate privat. Resursele financiare ale fondului vor fi şi ele investite, însă doar în instrumente ale pieţei monetare, depozite, conturi curente, titluri de stat şi alte instrumente cu grad scăzut de risc.

„Înfiinţarea Fondului de garantare reprezintă încă un pas în direcţia consolidării legislaţiei primare în domeniu precum şi o măsură absolut necesară pentru creşterea stabilităţii, siguranţei şi încrederii participanţilor în sistemul de pensii private din România”, se mai arată în comunicat.

Sursa: NewsIn

Related Posts with Thumbnails