Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Cum să nu rămâi fără job: Formarea profesională continuă

A- A A+
Cum să nu rămâi fără job: Formarea profesională continuă

Să cunoşti o singură meserie nu mai asigură astăzi proverbiala “brăţară de aur”. Piaţa muncii devine tot mai volatilă, iar contractele încheiate pe perioadă nedeterminată vor fi tot mai rare în viitor, după cum preconizează specialiştii în resurse umane. Angajaţilor li se cere să fie adaptabili la schimbare şi preocupaţi de dezvoltarea abilităţilor pentru a putea supravieţui în acest context.

De aceea, formarea profesională continuă nu mai este doar o opţiune, ci un proces necesar prin care se urmăreşte dezvoltarea unor capacităţi noi ale persoanei. În general, formarea profesională continuă este caracterizată de acele acţiuni instructive coordonate care au scop asigurarea de cunoştinţe şi deprinderi practice, necesare pentru realizarea în condiţii de eficienţă a cerinţelor unui post, respectiv profesii.

„Formarea profesională se referă la formarea continuă a adultului, care are un regim aparte. Dacă pe un elev îl poţi ţine 4-5 ore pe zi la şcoală, adultului trebuie să-i oferi informaţie specializată, care să-i capteze interesul. De altfel, formarea profesioanală a atins anumite cote în ultima perioadă, întrucât oamenii cât şi firmele sunt mult mai preocupaţi de astfel de programe. Putem spune că entuziasmul acestora a ajuns la maximum, iar la sfârşitul anului 2011, firmele s-au organizat într-o asociaţie patronală de furnizare de servicii pentru formarea profesională continuă a adulţilor”, explică managerul centrului Arini şi membru al Colegiului Director al Asociaţiei Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională  din România, Camelia Bakri.

Aceasta precizează că dacă în anul 2005 clujenii erau dezinteresaţi cu privire la acest tip de programe, acum îşi caută din proprie iniţiaţivă, fără a mai apela la mediere, cursuri de formare profesională. Managerul centrului Arini avertizează că aceştia trebuie să se adreseze pentru astfel de servicii doar acelor firme care sunt trecute în Registrul Naţional al Furnizorilor Autorizaţi,  respectiv celor care sunt indexaţi pe portalul www.cnfpa.ro.

La nivelul Clujului cererea de profesionişti este mult mai mare decât oferta. De exemplu în industrie există multe domenii în care peste 80% dintre angajaţi lucrează ca necalificaţi, subliniază Camelia Bakri.

„În sfera formării profesionale continue există un vacum legilslativ foarte mare. Structurile publice au fost într-o reorganizare activă în ultimii ani. Este nevoie de dezvoltarea conceptului de formare profesională în România şi de crearea unui cadru legislativ care să se armonizeze cu cel europea. Trebuie să crească, în primul rând, calitatea serviciilor oferite de furnizorii autorizaţi şi să se constituie standarde de calitate pentru formarea profesioanală.  În această privinţă, Asociaţiei Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională  din România îşi propune să devină membru activ şi partener al dialogului social pe noile structuri formate şi să efectueze şi analize pentru consolidarea unui management de calitate.”, punctează managerul Arini.

Totodată, Camelia Bakri crede că este necesar să fie adaptată şi reevaluată Clasificarea Ocupaţilor din România şi trebuie introduse noi meserii în nomenclatorul calificărilor.

Persoanele interesate de informaţii suplimentare despre formarea profesională continuă pot accesa site-ul www.ariniformareprofesionala.ro sau o pot contacta pe Camelia Bakri la adresa de e-mail bkcalu@gmail.com.

Related Posts with Thumbnails