Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Deficitul bugetar a ajuns în primele cinci luni la 7,4 miliarde lei, respectiv 1,36% din PIB

A- A A+
Deficitul bugetar a ajuns în primele cinci luni la 7,4 miliarde lei, respectiv 1,36% din PIB

Bugetul general consolidat al României a înregistrat în primele cinci luni un deficit de 7,4 miliarde lei, respectiv 1,36% din produsul intern brut (PIB), potrivit datelor transmise luni de Ministerul Finanţelor Publice (MFP).

Ca urmare a creşterii încasărilor din taxa pe valoare adăugată cu 35,6%, din accize cu 28,2% şi din veniturile din capital cu 39,8%, în intervalul ianuarie-mai v eniturile la bugetul general consolidat s-au majorat cu 10,1%, la 70,7 miliarde lei, comparativ cu anul precedent, potrivit MFP.

De asemenea, încasările din contribuţii de asigurări sociale au continuat să se îmbunătăţească, fiind cu 3,2% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. Acestea reprezintă 40,5% din programul anual, iar încasările din impozitul pe profit le-au depăşit pe cele din aceeaşi perioadă a anului precedent cu 0,2%.

„Faţă de anul precedent, principalul decalaj se menţine la încasările din impozitul pe venit, care s-au micşorat cu 1,2%. Sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate au crescut cu 17,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent”, se arată în raportul lunar al MFP.

Totodată, cheltuielile bugetului general consolidat s-au redus în termeni nominali cu 3,4%, la 78,2 miliarde lei, faţă de anul precedent, şi cu 1,4 puncte procentuale ca pondere în PIB.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 10,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, astfel că la bugetul de stat creşterea a fost de 9,2%, ca urmare a reclasificării unor cheltuieli la bunuri şi servicii la Ministerul Sănătăţii, iar la bugetele locale de 18,5%, pe fondul preluării spitalelor de către unităţile administrativ teritoriale.

La bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate creşterea cheltuielilor a fost de 14,8% determinată de plăţile efectuate pentru servicii medicale şi medicamente.

Unele categorii de cheltuieli se menţin în continuare sub nivelul din aceeaşi perioadă a anului precedent: cheltuieli de personal (-19,9%), subvenţii (-21,3%), asistenţă socială (- 3,1%).

Plăţile pentru proiectele finanţate din fonduri UE au crescut cu 61,5% faţă de primele cinci luni ale anului 2010.

Cheltuielile cu dobânzi au crescut cu 34,7% ca urmare a datoriei contractate pentru finanţarea deficitelor bugetare acumulate din anii precedenţi şi a celor curente.

Cheltuielile pentru   investiţii  care  includ  cheltuielile  de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost pe primele cinci luni în sumă de 10,6 miliarde lei, faţă de 9,8 miliarde lei înregistrate în aceaşi perioadă a anului precedent.

Sursa: NewsIn

Related Posts with Thumbnails