Demersuri la Guvern măsuri economice contra Coronavirus COVID-19


Demersuri la Guvern măsuri economice contra Coronavirus COVID-19

În contextul răspândirii accelerate a infecției cu Coronavirus COVID-19, prin raportare la consecințele economice ale acestuia, Camera de Comerț și Industrie a Românei a solicitat deja Guvernului României ca, pe lângă măsurile pentru combaterea răspândirii noului virus, să adopte cu celeritate măsuri pentru sprijinirea economiei și a mediului de afaceri.

Este evident că măsurile dispuse de autorități pentru limitarea răspândirii virusului generează pierderi semnificative agenților economici care, la rândul lor, depun toate eforturile în vederea limitării consecințelor ce decurg din deciziile autorităților, însă este absolut necesar ca statul să vină în sprijinul acestora prin măsuri și politici publice pentru limitarea riscurilor şi compensarea pierderilor economice.

Ajutoare și facilități decise la nivel guvernamental menite să stimuleze munca la domiciliu, facilități la plata impozitelor și compensări ale pierderilor companiilor lovite de restricțiile impuse de protecția populației – scutiri, diminuări de taxe, impozite, TVA sau amânări de plăți – reprezintă tot atâtea modalități pe care le solicităm autorităților.

În acest context, Camera Națională a acceptat invitația primită de la Guvernul României de a face parte din Grupul de lucru interinstituţional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra României generat de efectele epidemiei Covid-19 – (GLI-ECOROM), care are ca obiective analiza riscurilor economice generate de epidemie, monitorizarea permanentă a tuturor indicatorilor macroeconomici naţionali şi a evoluţiilor din principalele economii partenere din Uniunea Europeană, elaborarea de recomandări şi propunerea de măsuri eficiente pentru evitarea producerii unor riscuri economice, precum și elaborarea unui mix de politici economice, fiscale și monetare pentru diminuarea potenţialelor efecte economice negative ale epidemiei Covid-19 asupra agenţilor economici din România.

Vă asigurăm că vom comunica neîntârziat decidenților propunerile de soluții și măsuri primite de la dumneavoastră ca reprezentanți ai mediului de afaceri la nivel național, pe măsura evoluțiilor și a sugestiilor menite să înlăture sau cel puțin să limiteze efectele negative ale epidemiei la nivelul mediului de afaceri din România.

 

Sursa:

Sursa:
Camera de Comerț și industrie a României
Directia Relatii Interne si ICC Romania
CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +4021 319 18 85
Fax: +4021 319 01 56
www.ccir.ro; www.snia.ro; www.tnf.ro