Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

DIP PARTNERSHIP Romania invitație pentru participarea la sesiunea de prezentare a standardelor internaționale (ISO) aplicabile Organizatorilor de Evenimente

A- A A+

DIP PARTNERSHIP Romania supune atentiei invitația pentru participarea la sesiunea de prezentare a standardelor internaționale (ISO) aplicabile Organizatorilor de Evenimente

DIP Partnership vă invita la prima sesiune de prezentare a Standardelor Internaționele (ISO) aplicabile Organizatorilor de Evenimente.

Societatea este parteneră cu două mari organizații de certificare internaționale, QuayAudit din Marea Britanie și Quality Sistema din India.

Obiectivul societatii este să aducă cât mai aproape de dumneavoastră princiipile de bune practici care se aplica in dezvoltarea, creșterea competitivității și durabilității companiilor din domeniul Organizarii de Evenimente din țările dezvoltate ale Uniunii Europene și nu numai.

Temele propuse sunt:

ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității – Cerințe; Cu aplicarea standardelor :

ISO 100002 :2010 – Sistemul de management al evaluării satisfacției cetățenilor;

Sistemul de management pentru protecția dateor cu caracter personal al cetățenilor:

TS 1001:2018 – Sistemul de management al datelor cu caracter personal;

ISO 20121:2020Sisteme de management al sustenabilității evenimentelor. Cerințe și ghid de utilizare;

ISO/PAS 45005:2020- Managementul sănătății și securității în muncă – Orientări generale pentru lucrul în siguranță în timpul pandemiei de COVID-19

*Acest document oferă orientări pentru organizații cu privire la modul de gestionare a riscurilor care decurg din COVID-19 pentru a proteja sănătatea, siguranța și bunăstarea în muncă.

Acest document este aplicabil organizațiilor de toate dimensiunile și sectoarele, inclusiv celor care:

  1. au funcționat pe tot parcursul pandemiei;
  • reiau sau intenționează să reia operațiunile după închiderea totală sau parțială;
  • reocupă locuri de muncă care au fost închise total sau parțial;
  • sunt noi și intenționează să funcționeze pentru prima dată.

Acest document oferă, de asemenea, îndrumări referitoare la protecția lucrătorilor de toate tipurile (de exemplu, lucrători angajați de organizație, lucrători ai furnizorilor externi, contractori, persoane care desfășoară activități independente, lucrători pe agenții, lucrători în vârstă, lucrători cu dizabilități) și alte părți interesate relevante (de exemplu, vizitatori la un loc de muncă, inclusiv membri ai publicului).

Acest document nu este destinat să ofere îndrumări cu privire la modul de implementare a protocoalelor specifice de control al infecțiilor în medii clinice, de asistență medicală și în alte setări.

 NOTĂ Legislația și îndrumările aplicabile sunt furnizate de guvern, autoritățile de reglementare și

 autoritățile de sănătate pentru lucrătorii din aceste setări sau în roluri conexe.

Acest standard specifică cerințele pentru un sistem de management al sustenabilității evenimentelor pentru orice tip de eveniment sau activitate legată de eveniment și oferă îndrumări pentru conformarea cu cerințele respective.

Acest standard se aplică oricărei organizații care dorește: – să stabilească, să implementeze, să mențină și să îmbunătățească un sistem de management al sustenabilității evenimentelor; – să se asigure că se conformează cu politica de dezvoltare durabilă declarată; – să demonstreze voluntar conformitatea cu prezentul standard internațional prin evaluare de: – primă parte (autodeterminare și declarație pe propria răspundere); – secundă parte (confirmarea conformității de către părțile care au un interes în organizație, cum ar fi clienții, sau de către alte persoane în numele lor); sau – terță parte independentă (de exemplu, un organism de certificare).

Acest standard a fost conceput pentru a aborda managementul îmbunătățirii sustenabilității pe parcursul întregului ciclu de management al evenimentelor.

Acest standard este destinat să fie aplicat în mod flexibil și va permite organizațiilor care nu au abordat în mod formal dezvoltarea durabilă să înceapă să implementeze un sistem de management al sustenabilității evenimentelor.

Organizațiile cu sisteme de management implementate vor putea integra cerințele acestui standard internațional în sistemele lor existente. Toate organizațiile vor beneficia de procesul de îmbunătățire continuă în timp.

Aceste sesiuni de prezentare sunt online iar taxa te participare este de 150 lei/participant. Durata sesiunii de prezentare este de 2 ore + 1 oră discuții și întrabări.
Persoanele interesate sunt rugate să trimită formularul completat (vezi anexa 1) pe adresa de email office@dippartnership.com până la data de 01.12.2021.

Sursa:

Related Posts with Thumbnails