Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Cluj


Persoanele fizice care realizeaza venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere si solarii si/sau in sistem irigat, arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea, prevazute de art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, au obligatia sa depuna, declaratia de venit cod 221, cu privire la suprafata/ suprafetele cultivate in anul 2010, pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal.

In cazul unei activitati pe care contribuabilul incepe sa o desfasoare dupa data de 25 mai, declaratia de venit se depune in termen de 15 zile de la data la care contribuabilul incepe sa desfasoare activitatea .

Impozitul poate fi stabilit pe baza normelor de venit sau la venitul efectiv realizat, pe baza declaratiei cod 220 si a evidentei contabile in partida simpla, condusa in conditiile OMFP nr. 1040/2004 si ale art. 48 din Legea nr. 571/2003.

Normele de venit pentru anul 2010 au fost publicate pe site-ul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Cluj: www.finantecluj.ro

In cazul contribuabililor care realizeaza venituri banesti din agricultura, potrivit prevederilor art. 71 lit. d, prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industrial sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare, impozitul se calculeaza prin retinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate, impozitul fiind final.

Declaratiile cod 221 sau 220  si alte informatii se pot obtine de la administratiile finantelor publice de domiciliu.