Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Drepturile şi obligaţiile persoanei fizice supuse verificării fiscale

A- A A+

Ne-am propus să analizăm OMFP nr.544 din 07.04.2014, act normativ ce se adresează persoanelor fizice care vor fi supuse unei verificări fiscale.

Autoritățile fiscale au dreptul să examineze elementele de natură patrimonială, fluxurile de trezorerie și alte elemente relevante, pentru a stabilii dacă o persoană fizică și-a îndeplinit obligațiile de plată cu privire la impozitul pe venit.

În acest scop, autoritățile pot solicita informații de la alte autorități, vor analiza documentele și alte mijloace de probă cu privire la situația persoanei fizice și vor putea cere clarificări, explicații suplimentare sau alte mijloace de probă de la persoana fizică verificată sau de la persoane cu care aceasta a avut sau are raporturi economice sau juridice.

Dacă este cazul, autoritatea fiscală va calcula impozite suplimentare, prin metodele indirecte prevăzute de Codul fiscal și va dispune măsuri asiguratorii.

Durata maximă a unei verificări fiscale nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni, când sunt necesare informații din străinătate.

Ordinul face o sinteză a principalelor drepturi și obligații regăsite în Codul de procedură fiscală, aplicabile unei persoane fizice supuse verificării.

Drepturile unui contribuabil persoană fizică supus verificării fiscale:

Persoana fizică supusă verificării fiscale are dreptul să fie înștiințată de existența procedurii, printr-un aviz de verificare transmis în scris cu cel puțin 15 zile înainte de începerea verificării.

Prin aviz, contribuabilul va fi înștiințat de temeiul juridic al verificării, de data începerii verificării, perioada ce va fi supusă verificării, de posibilitatea de a solicita o singură dată amânarea inspecției și de locul desfășurării verificării sau alte documente relevante necesare verificării.

Contribuabilul are 60 de zile la dispoziție de la comunicarea avizului de începere a inspecției, sub sancțiunea decăderii, să prezinte documente justificative în vederea clarificării situației fiscale.

Contribuabilul persoană fizică are dreptul să solicite o singură dată, amânarea datei de începere a verificării fiscale.

La cererea scrisă a contribuabilului, verificarea fiscală se poate face și la domiciliul persoanei fizice, când aceasta este în imposibilitatea fizică de a se deplasa sau la domiciliul persoanei ce acordă asistență juridică dacă contribuabilul este consiliat.

Dacă contribuabilul consideră insuficient termenul de 60 de zile pentru prezentarea documentelor justificative sau pentru alte clarificări relevante, acest termen poate fi prelungit cu 30 de zile o singură dată.

Contribuabilul are dreptul de a colabora la stabilirea stării de fapt fiscale, iar la începerea verificării, are dreptul să numească persoane care să dea informații.

Pot refuza să dea informații către autoritățile fiscale soțul/soția sau alte rude ale persoanei fizice, până la gradul al III lea.

De asemenea, pot refuza să furnizeze informații cu privire la datele pe care le dețin în legătură cu persoana fizică verificată, preoții, avocații, notarii publici, consultanții fiscali, executorii judecătorești, auditorii, experții contabili, medicii și psihoterapeuții și asistenții acestor persoane. Cu excepția preoților, celelalte categorii profesionale pot furniza informații cu acordul contribuabilului.

Contribuabilul are dreptul să fie verificat numai pentru impozite și taxe aflate în perioada de prescripție.

Are dreptul să fie informat pe parcursul desfășurării verificării fiscale, asupra constatărilor făcute de autoritățile fiscale, iar la finalizarea verificării, va prezenta și consecințele fiscale asupra persoanei fizice, permițând acestuia să își exprime un punct de vedere.

Data și ora prezentării concluziilor autorității fiscale vor fi comunicate în scris.

Dacă persoana fizică nu este de acord cu concluziile autorității fiscale, are dreptul să prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, un punct de vedere.

Dacă în urma verificării, rezultă o decizie de impunere, persoana fizică are dreptul să conteste această situație în 30 de zile de la comunicare.

Obligațiile contribuabilului persoană fizică supus verificării fiscale:

Persoana fizică are obligația să se prezinte în locul și data precizată în avizul de verificare.

Contribuabilul verificat are obligația să furnizeze informații, pentru determinarea stării de fapt fiscale.

Persoana fizică are obligația să prezinte documentele și înscrisurile pe care le deține, relevante pentru clarificarea stării fiscale.

Autoritatea fiscală are dreptul să efectueze cercetări la fața locului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal.

Însă, dreptul de pătrunde în domiciliul sau în reședința unei persoane se poate face decât cu acordul persoanei fizice sau cu autorizația instanței de judecată.

Persoana fizică are obligația să îndeplinească măsurile dispuse de organul fiscal, în actul întocmit cu ocazia verificării fiscale, respectând termenele și condițiile acestuia.

Desigur, dacă în urma verificării rezultă diferențe de impozit, acestea trebuie achitate împreună cu dobânzi și penalități de întârziere.

Rödl & Partner este o companie multinațională ce oferă servicii de audit, contabilitate şi resurse umane, consultanță fiscală şi juridică. Mai mult decât atât, compania oferă servicii în domeniul consultanței în afaceri şi în domeniul sistemelor informaționale (IT).

Fondată în 1977, în Nürenberg, Germania, Rödl & Partner s-a extins prin 91 de birouri în 40 de ţări, creşterea companiei fiind răspunsul solicitărilor clienţilor noştri.

În Germania, Rödl & Partner se află pe locul 5 în rândul companiilor care oferă servicii contabile şi pe locul 16 în topul celor mai mari companii de consultanță juridică.

Rödl & Partner s-a implicat pe piața românească încă din 1998. Pe măsură ce am acumulat experiență pe piață, susținută de o creştere constantă a cifrei de afaceri şi a numărului clienților, am deschis birourile din Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca . Rödl & Partner România are momentan peste 80 de avocați, auditori, consultanți fiscali şi experți contabili.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: cluj@roedl.pro sau la tel.+40 364 401 891.

Sursa: Rodl&Partner

Related Posts with Thumbnails