Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Execuţia bugetului general consolidat 1.01 – 31.10.2015

A- A A+

Execuţia bugetului general consolidat

1.01 – 31.10.2015

Execuția bugetului general consolidat pe cele zece luni ale anului 2015 s-a încheiat cu un excedent de 9,04 miliarde de lei, respectiv 1,28% din PIB, faţă de excedentul  de 1,9 miliarde de lei, respectiv 0,29% din PIB, înregistrat la aceeaşi dată în anul 2014.

 1. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 191,6 miliarde de lei, reprezentând  27,2% din PIB, au fost cu 7,9% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar ca pondere în PIB  cu 0,6 puncte procentuale.S-au înregistrat creșteri față de aceeași perioadă a anului precedent la încasările din:  impozitul pe venit (13,3%), TVA (+11,8%), venituri nefiscale și impozit pe profit (+11,2%), și accize (+7,4%). Încasările din contribuții de asigurări sociale au scăzut doar cu 1,8% faţă de anul anterior. Acestea au fost influențate de reducerea cu 5 pp a contribuțiilor angajatorilor, cât și de creșterea pe anul 2015 cu 0,5 pp a cotei de contribuție către pilonul II de pensii.

  La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat creşteri faţă de anul precedent la impozite şi taxe pe proprietate cu 2,1%, taxe pe utilizarea bunurilor cu 4,8% şi venituri nefiscale cu 2,4%.

 2. Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 182,6 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 4,0% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, dar s-au diminuat cu 0,4 pp ca pondere în PIB.O reducere semnificativă s-a înregistrat în cazul cheltuielilor cu dobânzile (-10,2%) ca urmare a sezonalității plăților și a scăderii randamentelor la titlurile de stat.
  În paralel, se remarcă o creștere semnificativă, cu 36% față de aceeași perioadă a anului precedent, a cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

  Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 22,7 miliarde de lei, respectiv 3,2% din PIB , în termeni nominali cu 11,6% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.

  Informații despre execuția bugetară pot fi găsite și pe paginile de twitter (MFP Romania) și  facebook (www.facebook.com/mfpromania/) ale MFP.

  Biroul de presă
  Ministerul Finanţelor Publice
  Tel./fax: 021/319.97.35

 

Sursa:

Ministerul Finanţelor Publice

Serviciul de comunicare, relaţii publice, mass media şi transparenţă

Related Posts with Thumbnails