Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Execuţia bugetului general consolidat în perioada 01.01. – 30.06.2010

A- A A+
Execuţia bugetului general consolidat  în perioada 01.01. – 30.06.2010

Conform datelor provizorii, execuţia bugetului general consolidat pe primele şase luni ale anului s-a încheiat cu un deficit estimat de 18,07 miliarde lei, sub limita ţintei de deficit, în sumă de 18,2 miliarde lei, prevăzută în Scrisoarea suplimentară la Aranjamentul Stand-by încheiat cu Fondul Monetar Internaţional.

Veniturile estimate la bugetul general consolidat au fost în sumă de 77,2 miliarde lei, cu 0,1% mai reduse faţă de realizările perioadei corespunzătoare din anul precedent.

  • la veniturile fiscale s-au redus discrepanţele faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, în principal la taxa pe valoare adăugată unde încasările erau mai scăzute cu -7,8% la sfârşitul lunii mai, în timp ce la 30 iunie a.c procentul este de -3,7%, precum şi la impozitul  pe  venit unde reducerea a fost de la  -6,4% la -4,8%.
  • la accize încasările sunt cu 1,5% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent ca urmare a creşterii nivelului de taxare aplicat de la 1 ianuarie a.c.
  • s-au înregistrat creşteri la încasările din venituri nefiscale cu 1.422 milioane lei ca urmare a încasării dividendelor de la operatorii economici cu capital de stat, precum şi a vărsămintelor din profitul net al BNR.
  • sumele restituite de Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate pentru proiecte cu finanţare europeană au crescut de asemenea cu 921  milioane lei.

Cheltuielile estimate ale bugetului general consolidat în sumă de 95,3 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 4,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de personal sunt inferioare cu 4,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar la cele cu bunuri servicii reducerea este de 1,7%.

La celelate tipuri de cheltuieli s-au înregistrat de regulă creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent justificate de majorarea deficitelor bugetare acumulate din anii precedenţi şi angajării împrumuturilor pentru acoperirea acestora, în cazul cheltuielile cu dobânzi (+21,6%), precum şi de efortul bugetar aferent programelor cu finanţare UE (+132,6%) precum şi cele cu finanţare din împrumuturi externe (+28,5%).

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital precum şi transferuri pentru programele de dezvoltare au fost în sumă de 11,7 miliarde lei, reprezentând 12,2% din totalul cheltuielilor bugetului general consolidat.

Biroul de presă

Ministerul Finanţelor Publice

Related Posts with Thumbnails