Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Finantare nerambursabila de maxim 450.000 de lei pentru activitati de productie

A- A A+

Finantare nerambursabila de maxim 450.000 de lei pentru activitati de productie

Incepand cu data de 13 august timp de 10 zile lucratoare  se vor putea depune proiecte in cadrul Programului national multianual de microindustrializare.
 
Este o schema de finantare care intra sub incidenta ajutorului de minimis si se adreseaza societatilor care au minim un an vechime, din categoria mici sau mijlocii (societati care au intre 10 si 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri de maxim 50 milioane euro sau detin active de maxim 43 milioane euro) din regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est, Nord-Est, Centru, sau societatilor din categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici sau mijlocii din regiunea de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, care desfasoara activitate in domeniul productiei.
 
Finantarea nerambursabila este de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului dar nu poate depasi 450.000 lei / beneficiar.
 
Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:
 
– 10 Industria alimentară
– 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
– 13 Fabricarea produselor textile;
– 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
– 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
– 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
– 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
– 1811 Tiparirea ziarelor
– 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a
–  20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.-  21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
– 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
– 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
– 24 Industria metalurgică;
– 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
– 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
– 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
– 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
– 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
– 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
– 31 Fabricarea de mobilă;
– 32 Alte activităţi industriale n.c.a. 
 
Categorii de cheltuieli eligibile in cadrul programului:
 
a)      Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
Prin echipamente tehnologice se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate;
b)     Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; 
c)     Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G,  ; 
d)     Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse si servicii (francize etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
e)      Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie funcţionale la locul implementării proiectului, la momentul decontului; La momentul plății AFN, spaţiul trebuie să figureze ca punct de lucru şi cu codul CAEN accesat autorizat în respectiva locaţie; 
f)      Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare;
g)      Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN și pe toată perioada de monitorizare;
h)      Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
i)      Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie; 
j)      Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul / acționarul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei. 
k)      Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
l)       Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului

Daca aveti intrebari sau nelamuriri puteti sa-l contactati pe: domnul Dan Sicobean

 

Sursa:

DS Invest SRL
Str. Lunii, nr. 18/10
Cluj Napoca
tel. fix 0264 524 114
tel. mobil 0745 782 111
e-mail: dan.sicobean@dsinvest.ro

Related Posts with Thumbnails