Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Fiscul va ancheta marile averi. Ce vor verifica inspectorii

A- A A+
Fiscul va ancheta marile averi. Ce vor verifica inspectorii

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va declanşa acţiunile de control în cazul marilor averi, cu scopul impozitării, odată cu prelucrarea declaraţiei de venit pe anul trecut, care trebuie depusă cel târziu la 25 mai, prin intermediul unei direcţii al cărei personal a fost limitat la 50 posturi.

Acţiunile de control vor fi iniţiate în baza deciziei din decembrie 2010 a Guvernului, conform căreia persoanele fizice ale căror venituri reale depăşesc cu cel puţin 50.000 lei sumele declarate vor plăti un impozit de 16% aplicat la diferenţa dintre cele două valori.

Normele în domeniu stabilesc că Fiscul va verifica, într-o primă etapă, persoanele cu venituri mari fără să le notifice, selecţia urmând să fie efectuată de pe o listă a persoanelor care depăşesc „riscul minim” acceptat de administraţia fiscală.

Pentru stabilirea bazei impozabile, organele fiscale vor folosi metode indirecte, respectiv cea a sursei şi cheltuirii fondului, a fluxurilor de trezorerie şi a patrimoniului, informează www.mediafax.ro.

Metoda sursei şi cheltuirii fondului consta în compararea cheltuielilor efectuate de o persoană fizică cu veniturile declarate în perioada verificată. Metoda se bazează pe principiul că orice cheltuială în exces faţă de valoarea declarată a veniturilor reprezintă venit impozabil nedeclarat.

Metoda fluxurilor de trezorerie rezidă în analiza intrărilor şi ieşirilor de sume în conturile bancare, precum şi a intrărilor si ieşirilor de sume în numerar, pentru a stabili mişcările de disponibilităţi baneşti şi asocierea acestor mişcări cu sursele de venit şi utilizarea acestora, potrivit www.dailybusiness.ro.

Metoda patrimoniului permite stabilirea bazei impozabile ajustate pentru o persoană fizică verificată, analizând creşterea, respectiv descreşterea patrimoniului net al acesteia.

Ordinul prevede ca ”autorităţile vor avea acces, în temeiul protocoalelor sau acordurilor de colaborare şi schimb de informaţii încheiate, la baze de date dintre organele fiscale şi entităţile deţinătoare”. ANAF va putea cere extrase de cont, documente privind donaţii, sponsorizări şi succesiuni, precum şi o situaţie a cheltuielilor sau a tranzacţiilor cu bunuri de valoare.

Related Posts with Thumbnails