FMI acordă României tranşa a şasea, de 884 milioane euro, şi îi cere să îşi respecte ţintele


Boardul executiv al FMI a finalizat a cincea evaluare a Romaniei în cadrul acordului de finanţare externă, în urma căreia instituţia pune la dispoziţie a şasea tranşă din împrumut, în valoare de aproximativ 884 milioane euro (769 milioane DST), a anunţat Fondul.

Astfel, suma livrată României de către Fondul Monetar Internaţional, în cadrul acordului de tip stand-by încheiat pe doi ani, se ridică la 11,27 miliarde euro (9,8 miliarde DST).

Conducerea FMI a aprobat, de asemenea, solicitarea României de a nu lua în calcul, în aceste evaluări, criteriul de performanţă stabilit pentru arieratele statului la finalul lunii iunie 2010.

Programul FMI pentru România a fost aprobat la 4 mai 2009, împrumutul total ridicându-se la 13,15 miliarde euro (11,443 miliarde DST). Aranjamentul permite statului acces la resursele FMI în echivalentul a 1,111% din cota României în cadrul Fondului.

„Punerea în aplicare a politicilor a fost solidă, în pofida mediului economic dificil. După recenta ajustare fiscală ambiţionasă, eforturile autorităţilor se concentrează pe reformele structurale, care vor asigura sustenabilitatea fiscală şi consolidarea perspectivelor de creştere pe termen mediu”, a declarat Murilo Portugal, director adjunct în cadrul FMI, în urma discuţiilor din boardul executiv referitoare la România.

El a adăugat că efortul recent de consolidare fiscală a poziţionat România pe un drum clar privind îndeplinirea obiectivelor sale fiscale pe termen scurt şi mediu.

„În prezent, principala provocare este aceea de a se asigura continuitatea programelor de ajustare a cheltuielilor şi a reformelor structurale fiscale. Principale măsuri care ar trebui luate sunt: reforma sistemului de pensii, reformele din sistemul public de salarizare, administrarea fiscală, sectorul sănătăţii, precum şi restructurarea întreprinderilor publice. Deschiderea pieţei muncii şi reformele sociale vor duce la creşterea productivităţii, direcţionând resursele bugetare limitate către cei mai vulnerabili. Rezolvarea definitivă a problemei arieratelor ar trebui să fie prioritară, prin îmbunătăţirea disciplinei de plată în economie şi creşterea credibilităţii autorităţilor în eforturile de ajustare”, a mai spus Murilo Portugal.

El a remarcat că politicile monetare şi din sectorul financiar ale autorităţilor române au fost în mod adecvat prudente şi proactive, menţinând stabilitatea financiară în contextul crizei financiare globale.

FMI recomandă însă prudenţă în ce priveşte o eventuală relaxare monetară viitoare, având în vedere creşterea temporară a inflaţiei, după majorarea taxei pe valoare adăugată.

Sistemul bancar rămâne lichid şi bine capitalizat, potrivit evaluării FMI, însă sectorul financiar trebuie supravegheat cu atenţie în contextul situaţiei regionale dificile şi a creşterii creditelor neperformante.

Sursa: NewsIn