Hotărâri Adunarea Generală Ordinară a Asociațiilor Expo Transilvania S.R.L. Cluj-Napoca pe anul 2024


Hotărâri Adunarea Generală Ordinară a Asociațiilor Expo Transilvania S.R.L. Cluj-Napoca pe anul 2024

În urma voturilor acordate în sesiune online în cardul Adunării Generale Ordinare a Asociațiilor Expo Transilvania S.R.L. Cluj-Napoca pe anul 2024 au fost adoptate următoarele hotărâri: