Hotărâri Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. Cluj-Napoca pe anul 2022


Hotărâri Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. Cluj-Napoca pe anul 2022

În urma voturilor acordate în sesiune online în cardul Adunării Generale Ordinare a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. Cluj-Napoca pe anul 2022 au fost adoptate următoarele hotărâri: