Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | CCICJ, Economic - Financiar

Hotărâri ale Adunării Generale a Reprezentanţilor secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj din data de 5 august 2011

A- A A+
Hotărâri ale Adunării Generale a Reprezentanţilor secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj din data de 5 august 2011

HOTĂRÂRE NR. 1  din 5.08.2011

Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie  desfăşurată statutar în data de 5 august 2011;

În conformitate cu art.24 din Statutul Camerei

H O T Ă R E Ş T E

Art.1. Se aprobă raportul privind activitatea Colegiului de Conducere al Camerei în perioada 3 august 2007 – 5 august 2011.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica prin registratură.

HOTĂRÂRE NR. 2 din 5.08.2011

Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie desfăşurată statutar în data de 5 august 2011;

În conformitate cu art.24 din Statutul Camerei

H O T Ă R E Ş T E:

Art.1. Se aprobă descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere al Camerei pentru activitatea desfăşurată în perioda 3 august 2007 – 5 august 2011.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica prin registratură.

HOTĂRÂRE NR. 3 din 5.08.2011

Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie desfăşurată statutar în data de 5 august 2011;

În conformitate cu art.24 din Statutul Camerei

H O T Ă R E Ş T E:

Art.1. Se aprobă menţinerea calităţii de membru a Camerei, fără drept de vot, a societăţilor comerciale cu cotizaţia achitată pe anii 2009 – 2010 până la finele anului 2012.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica prin registratură.

HOTĂRÂRE NR. 4 din 5.08.2011

Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie desfăşurată statutar în data de 5 august 2011;

În conformitate cu art.24 din Statutul Camerei

H O T Ă R E Ş T E:

Art.1. Se aprobă Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica prin registratură.

HOTĂRÂRE NR. 5 din 5.08.2011

Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie desfăşurată statutar în data de 5 august 2011;

În conformitate cu art.24 din Statutul Camerei

H O T Ă R E Ş T E:

Art.1. Se aprobă nivelului minim de 75 lei drept cotizaţie anuală de membru al Camerei de care să beneficieze comercianţii persoane fizice şi asociaţiile familiale după cum urmează:

a). timp de un an de la înmatriculare sau pe aceeiaşi durată dacă solicitarea este adresată Camerei înăuntru unui an de la începerea activităţii pentru solicitările adresate de cei ce desfăşoară activităţi cu caracter productiv.

b). timp de doi ani pentru solicitanţii având ca obiect de activitate prestarea de servicii sau activităţi de comerţ.

Art.2. La expirarea perioadei, cei care vor dori să-şi menţină calitatea de membru al Camerei, vor trebui să achite 150 de lei anual respectiv cotizaţia stabilită pentru actualii membri al Camerei

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica prin registratură.

HOTĂRÂRE NR. 6 din 5.08.2011

Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie desfăşurată statutar în data de 5 august 2011;

În conformitate cu art.24 din Statutul Camerei

H O T Ă R E Ş T E:

Art.1. În baza votului secret exprimat în Adunarea Generală se declară membri aleşi ai Colegiului de Conducere al Camerei pe perioada 5 august 2011 – 5 august 2015 următorii:

– Membri plini: Paşcanu Ioan, Tóthfalusi János, Knobloch Ovidiu, Tomşa Vasile, Pál Péter, Constantin Caşcaval, Avram Ioan, Constantinescu Ioan,  Dimitriu Ştefan, Gennaro Ciancio, Todea Mircea, Ciceo David, Neag Liviu, Maier Marius, Radu Munteanu, Horea Uioreanu, Măgdaş Nicolae, Beuran Mihnea,  Cîmpean Gavril.

– Membri supleanţi: Vereş Eugen, Pop Remus Viorel, Bulduş Nicolae Răzvan, Trebe Corneliu, Gall Nicolae, Bikfalvi Martin, Baciu Augustin, Bob Dorin George.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica prin registratură.

HOTĂRÂRE NR. 7 din 5.08.2011

Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie desfăşurată statutar în data de 5 august 2011;

În conformitate cu art.24 din Statutul Camerei

H O T Ă R E Ş T E:

Art.1. În baza votului secret exprimat în Adunarea Generală se declară aleasă Comisia de Cenzori pentru perioada 5 august 2011 – 5 august 2015 compusă din următorii specialişti:

-NISTOR IOAN

-COSTIN MAGDALENA

-MUREŞAN MARINEL DĂNUŢ

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica prin registratură.

HOTĂRÂRE NR. 8 din 5.08.2011

Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie desfăşurată statutar în data de 5 august 2011;

În conformitate cu art.24 din Statutul Camerei

H O T Ă R E Ş T E:

Art.1. În baza votului secret exprimat în Adunarea Generală a fost ales în calitate de PREŞEDINTE AL CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CLUJ pentru perioada următorilor 4 (patru) ani domnul Ing ŞTEFAN DIMITRIU.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica prin registratură.

Ing.  Ştefan DIMITRIU

PREŞEDINTE

Related Posts with Thumbnails