Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice,supusă dezbaterii publice

A- A A+
Implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice,supusă dezbaterii publice

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a anunţat luni că supune consultării publice proiectul de decizie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice din România după modificarea Strategiei naţionale din acest domeniu.

„Modificările propuse de proiectul de decizie în conformitate cu noua strategie au vizat, în principal, înlocuirea măsurii de asigurare a accesului la reţeaua publică de telefonie, la un punct fix, prin intermediul telecentrelor, cu măsura de asigurare a accesului şi conectării la un punct fix la reţelele publice de telefonie şi a accesului la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului, la nivel de gospodărie”, se arată în comunicatul ANCOM.

Studiile realizate de ANCOM au evidenţiat un nivel al acoperirii cu reţele publice mobile de telefonie de aproape 100% din totalul populaţiei şi al gospodăriilor din România, dar şi faptul că serviciile de acces de tip „homezone” furnizate prin intermediul acestor reţele sunt substituibile cu serviciile de acces la un punct fix furnizate prin reţelele publice fixe, datorită atât caracteristicilor funcţionale similare, cât şi tarifelor comparabile.

„Conexiunea pusă la dispoziţie de furnizorul de serviciu universal trebuie să asigure servicii de telefonie destinate publicului la un punct fix, comunicaţii prin fax şi acces funcţional la internet. Ca urmare a creşterii volumului de trafic şi a complexităţii conţinutului transmis, autoritatea a considerat necesară definirea serviciului de acces funcţional la internet ca fiind serviciul care permite o viteză maximă de transfer a datelor pentru descărcare (download) de cel puţin 144kbps, şi nu de 33kbps ca până acum”, potrivit ANCOM.

Totodată, ANCOM a identificat o serie de obligaţii care pot fi impuse furnizorilor de serviciu universal pentru a asigura condiţii echivalente de acces la aceste servicii şi pentru utilizatorii cu handicap.

Astfel, furnizorilor de serviciu universal li se vor putea impune obligaţia de a transmite persoanelor cu deficienţe de vedere, la cerere şi gratuit, condiţiile contractuale de prestare a serviciilor, facturile simple sau alte materiale promoţionale tipărite cu fonturi mai mari, în limbaj Braille sau prin poştă electronică într-un format care este compatibil cu majoritatea programelor de citire a documentelor, de a asigura accesul facil în punctele proprii de lucru pentru persoanele cu deficienţe locomotorii şi de a asigura accesul prin mesaje scurte scrise sau text-relay la numărul unic pentru apeluri de urgenţă,

De asemenea, aceştia vor avea obligaţia de a asigura pachete tarifare speciale pentru persoanele cu deficienţe de vorbire sau de auz, de a amplasa telefoanele publice cu plată în aşa fel încât să fie permanent accesibile persoanelor cu deficienţe locomotorii sau vizuale sau de a asigura accesul gratuit la serviciul de informaţii privind abonaţii pentru persoanele care se găsesc în imposibilitatea de a consulta registrul abonaţilor din cauza deficienţelor de vedere.

ANCOM mai propune modificarea modalităţii de determinare a costului net şi a mecanismului de finanţare al acestuia, sumele necesare finanţării serviciului universal urmând a fi colectate doar după determinarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal.

În ceea ce priveşte procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal, ANCOM a decis menţinerea procedurii de desemnare prin intermediul licitaţiei publice deschise şi a modificat perioada maximă de desemnare a furnizorului de serviciu universal extinzând-o la 10 ani, perioada concretă urmând a fi stabilită în cadrul fiecărei proceduri organizate.

Pentru atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia naţională privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice, ANCOM a realizat la sfârşitul anului 2009 un studiu cu privire la acoperirea cu servicii de telefonie a întregii ţări. De asemenea, în perioada  19 martie – 19 aprilie 2010 toate persoanele interesate în furnizarea sau utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice incluse în sfera serviciului universal au avut posibilitatea să răspundă unui chestionar cu privire la metodele cele mai potrivite pentru a implementa serviciul universal în România.

Răspunsurile la acest chestionar au fost avute în vedere la elaborarea prezentului proiect de decizie. După adoptarea deciziei, ANCOM, pe baza unor analize, va organiza licitaţii pentru desemnarea de furnizori de serviciu universal doar în acele localităţi şi/sau doar pentru acele servicii pentru care piaţa, prin forţele proprii, nu a reuşit satisfacerea cererii.

Sursa: NewsIn

Foto: http://www.comunic.ro

Related Posts with Thumbnails