Includerea CCIR in componenta Grupului de lucru GLI-ECOROM  pentru evaluarea impactului economic, financiar si bugetar asupra Romaniei generat de efectele epidemiei Covid-19


 

Includerea CCIR in componenta Grupului de lucru GLI-ECOROM  pentru evaluarea impactului economic, financiar si bugetar asupra Romaniei generat de efectele epidemiei Covid-19

Camera de Comerț și Industrie a României a primit solicitarea ca, in vederea stabilirii responsabilitatilor institutionale si a necesitatii evaluarii starii de fapt a sectorului reprezentat, sa realizeze o analiza a riscurilor si vulnerabilitatilor bazate pe date sectoriale concrete si detaliate.

Urmare includerii Camerei Naționale în componența Grupului de lucru GLI-ECOROM pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra României generat de efectele epidemiei Covid-19a primit, în ziua de vineri 13.03. a.c., de la Cancelaria Prim-ministrului, următoarele informații, respectiv solicitări de analiză:

În vederea stabilirii responsabilităților instituționale și a necesității evaluării stării de fapt a sectorului reprezentat, se solicită realizarea unei analize a riscurilor și vulnerabilităților, bazate pe date sectoriale concrete și detaliate, având ca model:

 

 1. Evaluarea reducerii activității operatorilor economici, impactul asupra cifrei de afaceri, fluxurile financiare sau încetarea completă a activității;
 2. Evaluarea impactului asupra pieței forței de muncă și asupra populației.
 3. Scăderi ale producției/ofertei de bunuri sau servicii;
 4. Scăderi ale cererii de bunuri sau servicii;
 5. Impactul asupra exporturilor și importurilor;
 6. Eventuale dependențe de importuri de materii prime/produse din țări afectate de pandemie și riscul întreruperii furnizării acestora, lanțurile de valori;
 7. Eventuale riscuri de natură comercială în condițiile scăderii cererii pe piața din China, Italia, Germania, Franța, Spania etc;
 8. Reactualizarea datelor la nivel sectorial cu frecvență săptămânală (dacă este posibil și analiza acestora (turism, transporturi și separat pentru angajații afectați);
 9. Identificarea unor măsuri pe termen scurt și mediu pentru problemele specifice domeniului gestionat.

Totodată, la nivelul GLI-ECOROM, urmează să se constituie trei grupuri de lucru tematice, astfel:

 1. Macroeconomie;
 2. Mediul de afaceri – în cadrul acestui grup este indicat ca structurile asociative și instituțiile cu atribuții în domeniu să participe la discuții aplicate pe domeniile turism și transporturi;
 3. Politici sociale – piața forței de muncă

 

Sursa:

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +4021 319 01 10
Fax: +4021 319 00 92
www.ccir.ro; www.snia.ro; www.tnf.ro