INFO site


INFO site

Pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, la secțiunea Proiecte în dezbatere –  https://www.just.ro/proiect-de-ordin-al-ministrului-justitiei-privind-privind-modificarea-si-completarea-ordinului-ministrului-justitiei-nr-3431-c-2019-pentru-aprobarea-formularelor-de-avize-de-inscriere-privind-inregis/, potrivit dispozițiilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, a fost publicată forma consolidată a proiectului de Ordin al ministrului justiției privind modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 3431/C/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris pe adresele de e-mail irina.oglinda@ccir.ro și iulian.apostol@ccir.ro pana la data de 10.10.2022

Sursa;

Camera de Comert și Industrie a României
Direcția Registrul Național de Publicitate Mobiliară