Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

INFORMARE asupra principalelor actiuni si activitati derulate in luna iulie 2015 de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj

A- A A+

INFORMARE

asupra principalelor actiuni si activitati derulate in luna iulie 2015 de

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj – Napoca prin care se realizeaza, in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabili mici si mijlocii, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

Numărul  contribuabililor administraţi in luna iulie 2015…………………………………..280780

a) contribuabili  PJ  administrati pe baza de cod fiscal….………….. ………. ……64775

– activi ………….. ………….50750

– inactivi fiscal ……………14025

– contribuabili mijlocii…………………..986

– contribuabili  mici………………….63789

b) persoane fizice cu  CUI  ..………………………………………………….……33134

-asociaţii familiale    ………………..1246

c) contribuabili inregistrati pe baza de CNP…………………………………………….182871

Situatia incasarilor la bugetul general consolidat in luna curenta

comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut:

mil. lei

Incasari

iulie 2015

Incasari iulie 2014 %
BUGET DE STAT (fara vama) 260,58 222,35 117,19
BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT 120,90 118,11 102,36
BUGET FOND NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SANATATE 55,27 47,38 116,65
BUGET ASIGURARI SOMAJ 4,78 3,97 120,40
TOTAL BUGET CONSOLIDAT 441,53 391,81 112,69

I.   Principalele activitati ale structurii de administrare venituri – colectare

a) in domeniul executarii silite:

Numar Suma
PF in executare silita la 31.07.2015 32.896 41.537.476
PJ in executare silita la 31.07.2015 13.037 286.633.792

– somatii emise : 16.882 cazuri cu suma de 61.035,79 mii lei;sume incasate: 26.005,65 mii lei;
– popriri infiintate : 4.451 cazuri cu suma de 85.057,89 mii lei;sume incasate: 15.439,64  mii lei;
– sechestre infiintate: 30cazuri cu suma de 5.538,99  mii lei; sume incasate:564,08 mii lei;

La  30.06.2015 au fost publicate pe Portalul ANAF 3.828 societati comerciale cu datorii totale de 417.559.286 lei fata de 31.03.2015 cand au fost publicate 4.111 societati comerciale cu datorii totale de 427.594.098 lei.

Prezentam mai jos cei mai mari datornici la nivelul judetului Cluj:

DENUMIRE SC                                         LOCALITATE                   SUMA (lei)

————————————————————————————-

HILCO SRL                                                                      Gherla                            27,116,258

ARCADOM EPITOIPARI ZRT UNGARIA                    Cluj-Napoca                   26,298,420

ARGOS SA                                                                      Cluj-Napoca                   13,045,507

INTESA LOGISTICS SRL                                              Cluj-Napoca                   12,546,530

GOSPODARIE COMUNALA SI                        Campia Turzii                   9,433,542

CLUJANA S.A.                                                                Cluj-Napoca                     9,040,632

TOPCAR LINK S.R.L.                                                    Floresti                             7,988,100

STATIUNEA DE CERCETARE                                    Cluj-Napoca                     7,121,966

SPIN ORIGINALS S.R.L.                                   Cluj-Napoca                     6,947,632

I & D DEMOLATION S.R.L.                                           Luna                                 6,872,818

ENNESSE STORES SRL                                             Cluj-Napoca                      6,382,310

PARADISUL FRUCTELOR SRL                      Cluj-Napoca                      6,223,139

AUTOTOP LINKS SRL                                       Floresti                              5,776,075

EXTREM MULTICONSULT SRL                      Cluj-Napoca                      5,448,206

SMAV EXIM S.R.L.                                                         Cluj-Napoca                      5,442,430

UNIREA S.A.                                                                   Cluj-Napoca                      4,858,479

94 CSA SRL                                                                     Bagara                              4,802,057

REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.                                 Cluj-Napoca                      4,175,856

b) activitatea de valorificare bunuri:

– valorificarea si incasarea la bugetul de stat a sumei de 20.900 lei, asigurandu-se preluarea, stabilirea preturilor si valorificarea bunurilor.

– prin magazinul propriu de desfacere a produselor confiscate au fost valorificate bunuri in valoare totala de 10.751 lei.

Stocul scriptic de bunuri nevalorificate a fost de 401.179 lei.

c) in domeniul servicii  pentru contribuabili si cazier fiscal:

– s-au primit 74 solicitari scrise (adrese, e-mal-uri) de la contribuabili privind asistenta;

– au fost solutionate 68 de solicitari scrise;

– au fost asistati telefonic 768 persoane;

– au fost asistati la sediul institutiei 978 contribuabili;

– au fost verificate cereri de revendicare pt.728 persoane castigatoare la Loteria bonurilor fiscale

Cazier fiscal:

– au fost eliberate un numar de 553 certificate de cazier fiscal;

– au fost intocmite fise de inscriere a faptelor in cazierul pentru un numar de 231 contribuabili;

– stergeri din cazierul fiscal 169 cazuri.

2. În domeniul registrului contribuabililor si al declaratiilor fiscale

– Total declaraţii gestionate, pe fiecare tip de formular (declaraţii de impozite, taxe şi contribuţii, declaraţii privind impozitul pe venit,  declaraţii informative).. ………………………………………127191

din care:  – depuse electronic :……………………………………………………………….97855

–  Număr decizii de impunere emise pentru plăţi anticipate ……………………………………….3610

–  Număr de decizii de impunere anuală emise ………………………………………………………..3527

–  Număr deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare (depuse):…………415

–  Sume TVA efectiv  restituite în luna  iulie 2015……………………………………………22232487 lei

–  Număr notificări nedepunere declaraţii, deconturi: …………………………………………………1451

–  Numar certificate de rezidenta emise:………………………………………………………………………72

De asemenea:

S-au înregistrat si prelucrat 325 declaratii 070 pentru înregistrarea persoanelor fizice care desfasoară activitati independente, 72 declaratii 092 pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA, 10 declaratii 091 pentru inregistrare în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, 14 declaratii 020 ale persoanelor fizice beneficiare de contract de mandat si  de  prestari de servicii, 2147 cereri de înregistrare în/ radiere din/ Registrul operatorilor intracomunitari, declaratii/cereri de inregistrare / mentiuni privind înregistrarea fiscală şi modificări în vectorul fiscal,  416 situatii financiare anuale şi raportări contabile  semestriale.

3.   In domeniul REGISTRU CONTRIBUABILI

Persoane Fizice

– contribuabili persoane fizice administraţi                                                                         114.560

– declaratii fiscale depuse în luna iulie  2015                                                                      20.608

– decizii de impunere privind plăţile anticipate emise în iulie 2015                                 2.647

– decizii de impunere anuală  emise în iulie 2015                                                        2.601

– decizii de impunere anuală emise pentru venituri din transferul                                              718 proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal  an  2015

– contracte de Inchiriere inregistrate an 2015                                                                       9.748

– decizii taxă pe poluare/emisii/timbru de mediu  emise – cumulat                                     61.288

– declaratii privind veniturile realizate,cod 200 depuse pentru anul 2014                         20.256

– cereri 230 pentru sponsorizare entităţi nonprofit depuse pentru anul 2014                 42.196

– număr dosare preluate de la CASA DE ASIGURARI DE SANATATE                        47.991

– număr dosare preluate de la CASA DE PENSII                                                               7.074

Persoane Juridice

– incarcarea in baza de date a 86.089 declaratii fiscale , din care preluate la ghiseu 9.321

– inregistrarea, verificare si operarea in bazele de date a 1. 186 declaratii de inregistrare fiscala

– stabilirea de sanctiuni pentru nerespectarea termenelor legale de depunere a         declaratiilor  fiscale, de  inregistrare fiscala si bilanturilor contabile 853

– s-au emis si comunicat un numar total de 744 decizii (decizii de inregistrare in scopuri de TVA, de inregistrare in Registrul Operatorilor Intracomunitari, de calcul a timbrului de mediu pentru autovehicule, de declarare in inactivitate,  de reactivare, de aprobare/respingere  a regimului derogatoriu de depunere a declaratiilor fiscale, de indreptare a erorilor materiale din deconturile de TVA, de inregistrare, din oficiu, in scopuri de TVA (la reluarea activitatii, reactivare sau pe baza de RIF), de radiere, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA);

– generat si transmis 572 notificari pentru actualizarea evidentelor fiscale: notificari pentru nedepunerea declaratiilor fiscale si a sitatiilor financiare anuale, notificari pentru clarificarea neconcordantelor dintre datele declarate prin diferite formulare;

– efectuat analiza de risc pentru un numar de 219 de deconturi de TVA cu sume negative si optiune de  rambursare pentru o suma totala de 22.044.765 lei

– solitionat 199 deconturi de TVA cu sume negative si optiune de rambursare (emitere decizie, compensare si-sau restituire) pentru suma totala de 14.956.089  lei

4. In domeniul EVIDENTEI PE PLATITOR

Persoane fizice

– cereri certificate de atestare :                                                                                       111

– cereri adeverinte:                                                                                                                    1122

– adeverinte politie:                                                                                                                                 283

– certificate de evitarea dublei impuneri:                                                                                    74

– cereri de restituire, compensare, corectie eroare:                                                                265

– cereri rest taxa prima inmatriculare                                                                                                         2

– cereri restituire taxa poluare                                                                                                                 124

Persoane juridice

– intocmirea si eliberarea certificatelor de atestare fiscala: de transfer, curente, de rezidenta  nerezidenta fiscala, de esalonare la plata, pentru diferite institutii publice ale statului:  602

– eliberarea adeverintelor privind restituirea/nerestituirea taxei de poluare: 291

– restituirea taxei de poluare in baza Hotararilor Judecatoresti:2

– esalonari la plata cf. OG.29/2011: 601

– intocmire documentatie pt. rambursare/compensare TVA:  390 deconturi

– cereri de compensare din alte surse decat TVA: 80

– cereri restituire: 3

– compensari din oficiu:  82

– compensari si restituiri din contul de popriri:  224

– cereri restituire consuli: 4

– vize registru jocuri de noroc: 0

– decizii de calcul accesorii:6136

– reglare evidenta fiscala ca urmare:a adreselor depuse de agenti economici, declaratii depuse cu intarziere de agenti economici, declaratii rectificative depuse de agenti economici, erori corectate din oficiu datorate aplicatiei informatice, sume prescrise, recalculare accesorii in urma preluarii in evidenta fiscala a deciziilor de impunere transmise de inspectia fiscala, declaratii operate in aplicatia DECIMP si nepreluate in aplicatia SACF, fuziuni dintre agenti economici, reglare ca urmare a indreptarii erorilor din documentele de plata intocmite de debitori, generarii eronate de accesorii ca urmare a rambursarii de TVA, deciziilor privind solutionarea contestatiilor si a sentintelor judecatoresti, radierii ag. economici din evidentele ORC Cluj : 245

-deschiderii procedurii de insolventa a agentilor economici: 2

II Principalele rezultate ale structurii de inspectie fiscala

In perioada de raportare, organele de control din cadrul structurilor cu atributii de inspectie fiscala, avand un efectiv de 109 persoane cu atributii de inspectie fiscala, au efectuat un numar de 170 actiuni de verificare din care 154 la contribuabili persoane juridice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 34.314 mii lei si 16 actiuni de verificare la contribuabili persoane fizice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 415 mii lei.

Unul din obiectivele dispuse prin programul de activitate a fost  verificarea realitatii si legalitatii sumelor negative din deconturile de TVA cu optiune de rambursare primite pentru inspectie fiscala, precum si solutionarea acestora. Astfel, in cursul lunii iulie 2015 au fost solutionate un numar de 47 cereri de rambursare TVA cu control anticipat, reprezentand 16.492 mii lei TVA solicitat la rambursare.

Un alt obiectiv al activitatii de inspectie fiscala in perioada de raportare a fost si efectuarea de actiuni de control cu caracter operativ in vederea sprijinirii activitatii de impulsionare a colectarii veniturilor bugetare. Astfel, s-au efectuat un numar de 9 controale operative la contribuabilii persoane juridice de pe raza judetului Cluj, incasandu-se la bugetul general consolidat ca urmare a acestor actiuni suma de 37 mii lei.

Solicitarile conducerii ANAF, ale D.G.C.I.F. transmise prin circulare, tematici, pentru actiuni de control pe diverse domenii, au fost finalizate si raportate la termenele stabilite.

In conditiile si cerintele Programului lunar de activitate aprobat de catre D.G.C.I.F., s-au desfasurat si actiuni urmare unor solicitari ale altor institutii.

De asemenea, ca urmare a activitatii desfasurate pe linia combaterii evaziunii fiscale, au fost transmise organelor in drept in vederea continuarii cercetarilor un numar de 7  sesizari penale, valoarea prejudiciului potential fiind de 7.837  mii lei, un numar de 7 contribuabili au fost propusi pentru inactivare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificarile ulterioare, au fost instituite masuri asiguratorii la 7 contribuabili, suma estimata potrivit acestora fiind de  2.930 mii lei si s-a diminuat pierderea fiscala declarata de contribuabili cu suma de 5.281 mii lei.

III Activitati desfasurate  in domeniul serviciilor Independente

Compartimentul comunicare aferent perioadei de raportare, a efectuat 28 lucrari catre/de la persoane juridice sau fizice si in jur de 17 interpelari telefonice.

Au  fost publicate / confirmate pe Portalul ANAF : acte administrativ fiscale, licitatii, valorificari bunuri si alte informatii fiscale de interes public.

S-a acordat  1 interviu radio/tv pe diverse tematici.

S-au transmis la Mass-Media  16 comunicate de presa ( 4 Cluj si 12  ANAF/ MFP ) in urma carora au fost monitorizate 7 articole in presa locala.

A fost solutionata 1 cerere  in baza Legii 544/2001 pentru mass-media.

Activitatea desfasurata de serviciul tehnologia informatiei

– publicarea pe portalul ANAF a 133 acte administrativ fiscale, s-a asigurat asistenta tehnica la nivel ANAF privind problemele ridicate de contribuabili pe portalul admin.portal, aproximativ 275 de intrebari,

– centralizarea si raportarea lunara a datoriei publice pentru cele 82 de primarii.

– actualizarea bazei de date pt. aplicatia de facturare a registrelor unice,  bazei de date locala de cod fiscal si  a bazei de date LEX.

ec.Nicolae CAMPAN                                                             ec.Gligor GAVRIS

SEF AJFP CLUJ                                                            COMP. COMUNICARE

Sursa:
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj
Gligor GAVRIS
Compartiment  Comunicare Cluj                                
P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj
Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854
Gligor.Gavris.CJ@mfinante.ro

Related Posts with Thumbnails