INFORMARE Camera de Comerț și Industrie a României, 16 martie 2020


INFORMARE Camera de Comerț și Industrie a României, 16 martie 2020

Camera de Comerț și Industrie a României  vă informează despre:

 1.         Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României ,atașat integral D E C R E T stare de urgentă – varianta finala_ora 13.45)în extras măsuri privind domeniul economic, conform Anexei la Decret, Capitolul II – Domeniul economic, Art. 8-15:
 •  Guvernul poate adopta măsuri de susținere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19.
 • Pentru combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19, autoritățile publice centrale pot rechiziționa unități de producție materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii.
 • Autoritățile publice centrale precum și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar,  pot achiziționa în mod  direct materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii.
 • Beneficiarii fondurilor europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență prevăzute în prezentul decret pot decide, împreună cu autoritățile de management/organismele intermediare, să suspende contractele de finanțare încheiate conform legii.
 • Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative.
 • Se vor dispune măsuri pentru asigurarea continuității în aprovizionare, respectiv extracție, producție, procesare, transport, distribuție, furnizare, mentenanță întreținere și reparații a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate necesare funcționării corespunzătoare a sistemului energetic național, precum și asigurarea continuității funcționării acestuia și a tuturor serviciilor de utilitate publică.
 • Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.
 • Pe perioada stării de urgență se pot plafona prețurile la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică (energie electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți etc.), în limita prețului mediu din ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgență.

 

 • 2.Declarația de presă susținută de Președintele României, domnul Klaus Iohannisîn extras: (…) Începând de astăzi se instituie starea de urgență pe întreg teritoriul României, pe o durată de 30 de zile. (…) Foarte important este să limităm povara financiară asupra cetățenilor în aceste momente grele. Astfel, pe perioada stării de urgență, dacă va fi nevoie, se pot plafona prețurile la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică, cum ar fi energia electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți, în limita prețului mediu din ultimele trei luni dinaintea declarării stării de urgență. (…) Angajatorii și angajații afectați de efectele crizei COVID-19 vor fi sprijiniți prin derogări de la prevederile legale în vigoare. (…) Tot în sprijinul angajaților și angajatorilor se introduce posibilitatea ca, în instituțiile și autoritățile statului și în societățile cu capital privat, acolo unde se poate, să se lucreze la domiciliu sau în regim de telemuncă. De asemenea, oamenii trebuie să știe că nu mai este necesară deplasarea la sediul instituțiilor pentru depuneri de cereri pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale, acestea pot fi depuse pe cale electronică. În domeniul economic, Guvernul poate adopta măsuri de susținere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19 și va anunța în curând pachetul de soluții pregătit. În această perioadă de criză, producția și întreaga economie trebuie să fie pregătite să susțină combaterea răspândirii infecției cu noul coronavirus. Am decis și suspendarea efectuării controalelor la angajatori, de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă, cu câteva excepții, sigur. (…) Toate măsurile detaliate, pe fiecare domeniu de specialitate în parte, se regăsesc în decretul (atașat) pe care l-am emis astăzi și care va intra în vigoare după publicarea sa în Monitorul Oficial;

 

 • 3. Declarațiile ministrului finanțelor publiceÎn această perioadă, având în vedere contextul economic dificil cauzat de răspândirea infecției cu virusul COVID – 19, ANAF a pregătit o serie de măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, cele mai importante fiind:
 • suspendarea sau, după caz, neînceperea executării silite a creanțelor bugetare; în acest sens, nu se mai emit somații, popriri asupra disponibilităților bănesti și a veniturilor urmăribile și nu vor mai fi instituite sechestre asupra bunurilor. Excepție fac sumele provenite din hotărârile judecătorești pronunțate în materie penală.
 • rambursarea TVA, în cursul lunii martie, pentru toate deconturile soluționate și pentru care s-au emis decizii de rambursare la zi;
 • implementarea unui nou mecanism de rambursare a TVA, care vizează soluționarea cu celeritate a deconturilor, începând cu data de 1 aprilie 2020;
 • suspendarea acțiunilor de control fiscal (a inspecțiilor fiscale, a controalelor antifraudă) cu excepția verificărilor ce pot fi efectuate de la distanță, precum și a cazurilor de evaziune fiscală, acolo unde sunt indicii în acest sens;
 • – suspendarea acțiunilor antifraudă privind Filtru II și a activităților specifice din Punctele de Trecere a Frontierei cu Ungaria și Bulgaria.

Măsurile vor fi aplicate atât în perioada în care în România este declarată stare de urgență, cât și pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea acestei stări.

Totodată, se amană termenul de depunere a declarațiilor fiscale de la 25 martie 2020, până la data de 25 aprilie 2020.

 

 • 4. Publicarea în M. Of. al României nr. 209/14.03.2020, Partea I, a Legii nr. 19/14.03.2020 ,în forma pe care o regăsiţi ataşată aici: Legea nr. 19 din 14.03.2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, precum şi a Decretului nr. 193/14.03.2020 al Preşedintelui României pentru Promulgarea Legii privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, motiv pentru care vă informăm că Legea nr. 19/14.03.2020  va intra în vigoare MARŢI, 17.03.2020
 • extras – Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

 

 

 

Sursa:

Camera de Comerț și Industrie a României