Informare Camera de Comert si Industrie a României referitor la reuniune CM PNDR din 17 septembrie 2015


Informare Camera de Comert si Industrie a României referitor la reuniune CM PNDR din 17 septembrie 2015

Camera de Comert si Industrie a României va informeaza ca au fost emise avizele CM PNDR 2014-2020 nr. 7 si nr. 8 privind criteriile de selectie si punctajele aferente, pragurile minime de punctaj si alocarile pentru masurile/submasurile discutate, in cadrul reuniunii CM PNDR din data de 17 septembrie 2015.

Detaliile privind modalitatea de aplicare a criteriilor se selectie vor fi detaliate in ghidurile solicitantului pentru masurile/submasurile mentionate in adresa atasata.

Regasiti, atasat, Versiuni Finale versiunile finale ale criteriilor de selectie, punctajelor, pragului minim de punctaj si alocarilor aferente submasurilor mentionate precum si Proiect de Minuta _ CM PNDR 2014-2020 proiectul minutei intalnirii din 17 septembrie 2015.

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact din cadrul Camerei Nationale este domnul Stefan Voinea, consilier proiecte, Biroul Proiecte Europene din cadrul Departamentului Analiza, Politici si Afaceri Publice al CCIR -date de contact: telefon: 0374.474.409; e-mail: stefan.voinea@ccir.ro.

 

Sursa:

Biroul Comunicare cu Membri
Departamentul Relaţii cu Membri

Camera de Comert si Industrie a României

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: 021 319 01 10
Fax: 021 319 01 50
www.ccir.ro