INFORMARE – Participă la instruire privind munca decentă


INFORMARE – Participă la instruire privind munca decentă

Partenerii sociali, Federația Generală a Sindicatelor FAMILIA  si Federația Patronatelor Societăților din Construcții, implementează proiectul PA05/2020/510946, co-finanțat prin Norway Grants 2014 – 2021, Programul „Dialog social – muncă decentă”, care are ca scop combaterea muncii nedeclarate în sectorul de construcții din România.

În cadrul acestui proiect se vor organiza mai multe sesiuni de instruire de câte o zi (una pentru fiecare regiune de dezvoltare) cu privire la:

  • Ce este munca decentă?
  • De ce este importantă atât pentru piața muncii, dar și pentru mediul de business și instituțiile publice?
  • Care sunt efectele aplicării instrumentelor muncii nedeclarate?
  • Care sunt principalele mijloace de combatere a muncii nedeclarate?
  • Care sunt inițiativele pentru muncă decentă și muncă nedeclarată la nivel internațional?
  • Rezultatele studiilor întreprinse în cadrul proiectului.

Se propune ca la sesiunile de instruire să fie participanți membrii ai organizațiilor patronale și sindicale din sectorul de construcții și cele adiacente sectorului de construcții (materiale de construcții, consultanță, etc.), reprezentați ai managementului firmelor, reprezentanți ai Camerelor de Comerț, cadre didactice, cercetători în domeniu, reprezentanți ai administrației publice, oficialități publice.

Vă invităm să vă exprimați disponibilitatea de a participa la una din sesiunile de instruire prin completarea acestui formular !

Participarea la instruire este gratuită.

Alte informații despre proiect găsiți pe:

www.forumulconstructorilor.ro

https://www.facebook.com/CardulConstructorului/

Mădălina PENA

Expert informare, selecție și recrutare grup țintă (SDDW-PA05/510946)

Federația Patronatelor Societăților de Construcții din România

București, str. Alexandrina, nr. 20-22, sector 1

madalina.pena@psc.ro

www.federatiaconstructorilor.ro

www.forumulconstructorilor.ro

https://www.facebook.com/CardulConstructorului/