Informare Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020


Informare Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020

Camera de Comerț și Industrie în calitate de organizație membră în Comitetul de Monitorizare pentru programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 supune atenției o notă vizând informarea benefiaciarilor și potențialilor beneficiari cu privire la măsurile compensatorii din cadrul PNDR 201-2020, în anul 2021.

Urmare definitivării cadrului legislativ aplicabil măsurilor de mediu și climă în perioada de transziție către perioada de programare 2023-2027, precum și în contextul lansării campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2021, ministerul Agricultruii și Dezvoltării Rurale urmăresște intensificarea acțiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru măsurile de mediu și climă (M.10 – agro-mediu și climă, M.11 – agricultura ecologică, M.13-plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice) ale PNDR 2014-2020.

Informațiile pentru Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 pot fi descarcate accesand link-ul: https://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2020.html

https://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2021.html

Sursa:

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

Directia Relatii Interne si ICC Romania

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +4021 319 18 85
Fax: +4021 319 01 56
www.ccir.ro; www.snia.ro; www.tnf.ro