Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Informaţii utile privind declaraţiile fiscale online

A- A A+
Informaţii utile privind declaraţiile fiscale online

Declaratiile 112 privind impozitul pe salarii şi contribuţii se depun obligatoriu online. De asemenea, se pot depune on-line următoarele declaraţii : D100, D300, D390, D394, D710 şi situaţiile financiare anuale ( bilanţurile ).

Termenul pentru întocmirea şi depunerea la organul fiscal a situaţiilor financiare anuale este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până la data de 30 mai 2011 pentru societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, regii autonome, institute naţionale de cercetare-dezvoltare. Pentru celelalte persoane juridice, termenul de depunere este de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Toate tipurile de situaţii financiare şi raportările anuale pot fi aplicate numai pe noile versiuni ale programelor de asistenţă, în format PDF cu fişier xml ataşat, cu anexele în fişier de tip „zip” semnate şi scanate. Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaraţiilor, vor  depune la ghişeul organelor fiscale, pe suport CD formularele de bilanţ în forma prezentată mai sus, împreuna cu  rezumatul declaraţiei (prima pagină) listat, semnat şi ştampilat.

În vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de preluare/depunere a situaţiilor  financiare – respectiv evitarea aglomeraţiei la ghişee, DGFP Cluj, recomandă contribuabililor să utilizeze metoda depunerii on-line.

Pentru perioadele de raportare anterioare anului 2011, formularele vor putea fi înaintate doar la ghişeu, în vechile formate de raportare.

Pentru nedepunerea, potrivit  legii, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile, organele fiscale vor aplica amenzi  de la 2000 la 5000 lei, iar pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale,  amenzi de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de  la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice.

Related Posts with Thumbnails