Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Instructiunea nr. 21 din 07.07.2023 emisă de Ministerul Muncii si Solidarității Sociale

A- A A+

Camera de Comert si Industrie a României supune atenției referitoare la Instructiunea nr. 21 din 07.07.2023 emisă de Ministerul Muncii si Solidarității Sociale.

Având în vedere prevederile:

>  Ordonantei  Guvernului  nr.129/2000  privind formarea profesional~ a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

>  Hotărârii  Guvernului  nr.522/2003  pentru  aprobarea Normelor  metodologice  de aplicare  a

►  

prevederilor  Ordonantei  Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Ordinul  nr.353/5202/2003  pentru  aprobarea  Metodologiei  de autorizare  a furnizorilor  deformare profesională a adultilor, cu modificările si completările ulterioare;

>  Hotărârii  Guvernului  nr.23/2022  privind  organizarea  si functionarea  Ministerului  Muncii si Solidarittii  Sociale;

Ordinului   nr.6250/2156/2022    pentru   aprobarea   Metodologiei   de  elaborare,   validare, aprobare si gestionare a standardelor ocupationale.

Ministerul Muncii si Solidarit~tii  Sociale a emis Instructiunea nr.  21  din 07.07.2023.

Conform  Instructiunii  nr.  21  furnizorii  de formare  profesional  autorizati  în  baza  standardelor ocupationale  care au un numr  de ore mai  mare/mai mic decât numărul  de ore prevăzut la art. 7 alin.7  lit.a)  si b)  din  Ordinul  nr.  353/5202/2003  pentru  aprobarea  aprobarea  Metodologiei  de autorizare   a  furnizorilor   de  formare  profesional  a  adultilor,  cu  modificările  si  completările ulterioare, pot desfăsura programe de formare profesional,  doar după ce standardele ocupationale au fost actualizate/ revizuite conform prevederilor articolului mentionat.

Va transmitem  atasat Instructiunea nr.  21  din 07.07.2023

Descărcați aici:

Sursa:

Camera de Comert si Industrie a României

Directia Relatii Interne si ICC Romania
CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +4021 319 18 85
Fax: +4021 319 01 56
www.ccir.ro; www.snia.ro; www.tnf.ro

Related Posts with Thumbnails