Investiţiile în economia românească au scăzut cu 29,1% în T1, la 9,38 miliarde lei


Investiţiile realizate în economia României în primul trimestrul din 2010 s-au diminuat cu 29,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la 9,378 miliarde lei, mai ales ca urmare a scăderii investiţiilor în utilaje, a anunţat miercuri Institutul Naţional de Statistică (INS).

Astfel, investiţiile în utilaje, inclusiv mijloace de transport, s-au diminuat cu 30,6% faţă primul trimestru din 2009, la 4,330 miliarde lei. Ponderea investiţiilor în utilaje în structura totală a investiţiilor a scăzut în primele trei luni ale anului cu 0,7 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă din 2009, la 46,2%.

Investiţiile în lucrări de construcţii noi s-au micşorat cu 28,9%, la 4,324 miliarde lei, iar investiţiile cu alte cheltuieli au scăzut cu 30,5%, la 724,4 milioane lei. Ponderea investiţiilor în lucrările de construcţii noi în totalul investiţiilor a sporit cu un punct procentual, la 46,1%, iar cea a investiţiilor în alte cheltuieli a scăzut cu 0,3 puncte procentuale faţă primul trimestru din 2009, la 7,7%.

În primul trimestru din 2010, cele mai multe investiţii, respectiv 36,4%, au fost realizate în industrie, urmate de comerţ şi servicii – 34,5%, construcţii (17,7%), agricultură (9,9%) precum şi în alte ramuri (1,5%).

Investiţiile nete reprezintă cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării şi reconstrucţiei celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente şi al terenurilor preluate cu plată de la alte unităţi (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de manipulare etc.), potrivit INS.

Statistica a precizat că în volumul investiţiilor nete nu se cuprinde valoarea terenurilor, a mijloacelor fixe care au mai fost înregistrate ca mijloace fixe la alte unităţi din ţară, valoarea aporturilor, sumele acordate în avans terţilor, precum şi contravaloarea cumpărărilor de obiective în curs de execuţie, inclusiv de natura lucrărilor geologice, considerându-se investiţii doar sumele cheltuite ulterior cumpărării lor, pentru continuarea procesului de investiţii.

Sursa:  NewsIn