Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Invitație Conferința de promovare a formelor alternative de ocupare ,,Acces pentru toți”

A- A A+

                                  Invitație                                         

Conferința de promovare a formelor alternative de ocupare

,,Acces pentru toți”

 

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română vă adresează invitația de a participa în data de 30.09.2015 la Conferința de promovare a formelor alternative de ocupare ,,Acces pentru toți” din cadrul proiectului „Workcall” POSDRU/165/6.2/S/143219, ce va avea loc la Hotel City Plaza, Sala Beijingstr. Sindicatelor nr.9-13, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, începând cu ora 10.00. 

Persoanele din grupurile vulnerabile au deseori dificultăți în adaptarea la organizarea tradițională a muncii. Conferința urmărește promovarea diferitelor forme alternative și flexibile de angajare a persoanelor din grupurile vulnerabile și a modalităților prin care poate fi dezvoltată capacitatea de ocupare a acestora. Formele alternative de ocupare, precum munca la distanţă, munca prin internet sau munca cu norma redusă, prin care persoanele din grupurile vulnerabile pot avea acces pe piaţa muncii vor fi prezentate şi dezbătute în cadrul conferinței. Promovarea diferitelor forme alternative de ocupare are scopul contracarării și diminuării efectelor marginalizării sociale, evidențierii avantajelor și rolului acestora în procesul integrării/reintegrării pe piața muncii și a incluziunii sociale a persoanelor care fac parte din  grupurile vulnerabile.

Conferința “Acces pentru toți”  vizează promovarea diferitelor forme alternative de ocupare cu scopul identificării și promovării oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile, oferind cadrul și premisele unui dialog eficient și direct intre actorii relevanți de pe piața muncii. Formele alternative de ocupare – munca la distanță, munca prin internet sau ocuparea cu normă redusă reprezintă pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile oportunități de dobândire a unui loc de muncă. De asemenea, conferința urmărește crearea unui forum de dezbatere pentru identificarea și aplicarea ulterioară a soluțiilor în vederea menținerii unei stabilități și consolidării unor abordări/perspective cu efecte pe termen lung privind accesul la ocupare pentru grupurile vulnerabile. Totodată, prin promovarea diferitelor forme alternative de ocupare se  urmărește și sensibilizarea angajatorilor cu privire la potențialul uman și profesional al persoanelor din  grupurilor  vulnerabile care poate constitui un plus de valoare pentru activitatea unei societăți, companii sau organizații.

Proiectul ,,Workcall’ se desfăşoară în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, în zonele de implementare Bucureşti-Ilfov (mun. Bucureşti, jud. Ilfov), Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj) şi Sud-Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman) și oferă servicii de informare, consiliere, coaching, mediere și formare profesională unui număr de 900 de beneficiari din grupuri vulnerabile: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri cu vârsta peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie al copilului și femei. Proiectul ,,Workcall” conduce la atingerea nivel mai înalt de calificare prin furnizarea de cursuri de calificare pentru 900 de beneficiari în meserii precum tehnician maseur, băieş, nămolar şi brancardier, muncitor plantații și amenajare zonă verde, lucrător în creșterea animalelor, lucrător în comerț, tehnician operator procesare text și imagine. Prin participarea la cursurile organizate în cadrul proiectului, beneficiarii dobândesc competenţe profesionale crescute iar calificarea obținută le va oferi o mai mare flexibilitate pe piaţa muncii și un impact emoţional pozitiv prin creşterea încrederii în sine şi speranţa unei vieţi mai bune.

 

Descărcați aici: invitația  Invitație conferință proiect ,,Workcall’ și agenda conferinței Agenda conferință proiect ,,Workcall” ,,Acces pentru toți,,

Vă rugăm să  confirmați  prezența  dumneavoastră completând  formularul on-line de înscriere  sau  la datele de contact menționate mai jos respectiv în invitația atașată până marți, 29.09.2015, ora 12.00.

Formular online de înscriere – Conferința de promovare a formelor alternative de ocupare ,,Acces pentru toți’’

Notă :  Se asigură tuturor participanților decontarea cheltuielilor de transport și masa de prânz. De asemenea, prezența la conferință va fi atestată prin acordarea unei Diplome de Participare.

 

Informații suplimentare: Agenția de Consultanță și Afaceri Română

Telefon: 0725.359.867, 0364.435.213, Fax: 0364. 435.372. Email: office@acar-eu.ro

Centrul de Incluziune Sociala Turda – Str. P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 23

Persoana de contact: Paula Pârlog – Asistent Relații Publice

 

Sursa:

Agenția de Consultanță și Afaceri Română

Telefon: 0364.435.213

Fax: 0364.435.372

E-mail: office@acar-eu.ro

www.acar-eu.ro

Facebook/ Agenția de Consultanță și Afaceri Română

Related Posts with Thumbnails