Invitație, Consultare online privind revizuirea politicii comerciale a UE, 7 septembrie 2020, Reprezentanța Comisiei Europene în România


Invitație, Consultare online privind revizuirea politicii comerciale a UE, 7 septembrie 2020, Reprezentanța Comisiei Europene în România

Reprezentanța Comisiei Europene în România are plăcerea de a vă invita să participați la Consultarea privind revizuirea politicii comerciale a Uniunii Europene – conferință online, organizată în data de 7 septembrie 2020, între orele 11.00 și 12.30.

Conferința va fi susținută de dl. Lucian Cernat, economist-șef al Direcției Generale pentru Comerț, din cadrul Comisiei Europene și va fi moderată de dl. Ovidiu Nahoi, jurnalist.

În acest moment critic pentru economia mondială, Uniunea Europeană face eforturi susținute pentru a consolida politica comercială și de investiții, pentru a sprijini redresarea economică, pentru a crea locuri de muncă de calitate, pentru a proteja întreprinderile europene împotriva practicilor neloiale de pe piața internă și din străinătate și pentru a asigura coerența cu priorități mai ample în domeniul durabilității, al schimbărilor climatice, al economiei digitale și al securității.

Prin urmare, Comisia Europeană a lansat o revizuire majoră a politicii comerciale a Uniunii Europene, precum și o consultare publică prin care solicită contribuții tuturor părților interesate.

Mai multe informații despre revizuirea politicii comerciale a UE puteți găsi pe link-ul următor: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1058

Pentru a contribui la consultarea Comisiei Europene, ce are ca obiectiv atingerea unui consens în ceea ce privește noua direcție a politicii comerciale a UE, vă rugăm, de asemenea, să răspundeți la o serie de întrebări pe baza experienței dumneavoastră profesionale și instituționale:

  1. Cum ar trebui consolidat cadrul comercial multilateral (Organizația Mondială a Comerțului) pentru a asigura stabilitatea, predictibilitatea și un mediu bazat pe norme, astfel încât comerțul și investițiile să se desfășoare pe baze echitabile și durabile?

 

  1. Pentru a ajuta IMM-urile să beneficieze de oportunitățile oferite de comerțul și de investițiile internaționale, care sunt nevoile specifice sau dificultățile deosebite pe care acestea le întâmpină și cum ar putea fi acestea soluționate prin măsuri și sprijin în domeniul politicii comerciale și de investiții?

 

  1. Pentru a facilita tranziția către o economie mai verde, mai echitabilă și mai responsabilă, pe plan intern și extern, ce măsuri ar trebui să includă politica comercială pentru promovarea transparenței, a responsabilității și a durabilității lanțurilor de aprovizionare?

 

  1. Cum pot normele comerțului digital să vină în sprijinul întreprinderilor din UE, inclusiv al IMM-urilor? Care sunt cele mai mari bariere și care sunt cele mai mari oportunități pentru întreprinderile europene care se angajează în comerțul digital în țări terțe sau pentru consumatori atunci când se angajează în comerțul electronic?

 

  1. Cum ar trebui să abordeze UE practicile coercitive, neloiale și cu efect de denaturare ale țărilor terțe; ar trebui îmbunătățite instrumentele existente sau ar trebui create instrumente suplimentare?

Se așteaptă răspunsurile dumneavoastră, în corpul mesajului de răspuns, până pe data de 4 septembrie 2020.

De asemenea, vă rugăm să confirmați participarea la conferință până la data de 2 septembrie 2020, la adresa de email: events@bseurope.com .

Conferința online se va desfășura în limba română, iar detaliile privind conectarea vă vor fi transmise înainte de începerea evenimentului, la adresa de email de la care s-a efectuat confirmarea participării.

 

Sursa:

Reprezentanța Comisiei Europene în România

Business and Strategies in Europe