Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

INVITATIE – Workshop incluziune socială proiect „Curcubeu”

A- A A+

INVITATIE – Workshop incluziune sociala | proiect „Curcubeu”

Secretariatul PROIS-NV are deosebita plăcere să vă invite la workshop-ul pentru dezbaterea problemelor și constrângerilor legate de incluziunea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile (persoane de etnie romă, șomeri în căutarea unui loc de muncă, femei, ș.a.), organizat în cadrul proiectului „Centrul de Educație Timpurie Curcubeu, implementat de Municipiul Baia Mare, prin Serviciul Public Asistenţă Socială, în parteneriat cu Asociația „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” (PROIS-NV).

În cadrul workshop-ului se vor prezenta rezultatele cercetărilor realizate în comunitățile marginalizate din municipiul Cluj-Napoca pentru identificarea nevoilor și constrângerilor legate de tematica egalității de șanse și gen, a participării femeilor pe piața muncii și a nevoilor specifice ale comunităților rome, precum și identificarea unor măsuri specifice de abordare a acestor nevoi.

Comunităţile marginalizate se confruntă cu dezavantaje multiple (segregare teritorială, condiţii de locuit improprii, discriminare şi stigmatizare pe baza statutului social şi/sau etniei, lipsa locurilor de muncă stabile şi decente, dificultăţi în accesarea educaţiei şcolare de calitate, acces redus la servicii de sănătate), necesitând un set de măsuri integrate.

Evenimentul va favoriza întâlnirea actorilor sociali relevanți de la nivel local (reprezentanți ai administrației publice locale, reprezentanți ai AJOFM, mediului asociativ și mediul de afaceri, organizații nonguvernamentale) și identificarea in comun a nevoilor și constrângerilor persoanelor marginalizate social.

Workshop-ul va avea loc în sala Classic a Hotelului Royal Classic situat în Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu, nr. 39, JOI, 12.11.2015, începând cu ora 13:00.

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră prin completarea formularului de înregistrare online disponibil AICI.

Informatii suplimentare privind activitatile si evenimentele desfasurate in cadrul proiectelor puteti obtine:
Silviu ISPAS | Director executiv

Sursa:

Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Sociala
Secretariatul PROIS-NV

www.prois-nv.rohttps://www.facebook.com/PROISNV
secretariat@prois-nv.ro

Tel.: (004) 0264.413.091 | Fax: (004) 0264.413.019
400073 Cluj-Napoca, Str. Fluerasului nr. 3, Romania

Related Posts with Thumbnails