Invitatie Workshop Regiunea de dezvoltare NV_POIM Managementul adecvat al speciilor invazive


Invitatie Workshop Regiunea de dezvoltare NV_POIM Managementul adecvat al speciilor invazive

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu privire la organizarea Workshop-ului dedicat factorilor interesați din regiunea de dezvoltare Nord-Vest pentru dezbaterea metodelor de implementare a planului de acțiune. Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului ”Managementul adecvat al speciilor invazive din România” confinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și este implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu Universitatea din București.

Workshopul va avea loc în perioada 18-19 ianuarie 2021, între orele 09.00-12.00 în mediul online, pe platforma ZOOM, link-ul de acces la video-conferință urmând să fie comunicat ulterior pe adresele de mail. Atașat acestui email regăsiți invitația și agenda evenimentului.

În perioada 2018-2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează proiectul ”Managementul adecvat al speciilor invazive din România”, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive – Cod SMIS 2014+ 120008. Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie și conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”.

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice si administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014.

În speranța că veți accepta invitația de a participa la acest eveniment vă rugăm să ne comunicați numele participanților și adresa de e-mail pe care doriți să primiți link-ul de acces, la una dintre următoarele adrese de email: nicolae.manta@mmediu.ro și cristianamaria.ciocanea@g.unibuc.ro

Sursa:

Pioarca-Ciocanea Cristiana-Maria
Expert educație și comunicare

Universitatea din București