Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

LISTA PUBLICAŢIILOR, STUDIILOR ŞI SITUAŢIILOR CONJUNCTURALE CE VOR FI ELABORATE DE IEM ÎN 2017

A- A A+

LISTA PUBLICAŢIILOR, STUDIILOR ŞI SITUAŢIILOR CONJUNCTURALE CE VOR FI ELABORATE DE IEM ÎN 2017

 

 1. Publicaţii în regim de abonament

 

 1. Noutate! PIAȚA INTERNAȚIONALĂ. ANALIZE CONJUNCTURALE. PREȚURI ȘI COTAȚII

Buletinul săptămânal cuprinde patru secțiuni după cum urmează:

 1. Economia țărilor lumii prezintă analize economice şi conjuncturale, date şi informaţii din economia mondială, dintre care se menţionează: evoluţii în economia mondială, pe grupe de ţări şi principale ţări (indicatori macroeconomici, comerţ internaţional, investiţii străine directe),
 2. Piața materiilor prime, bunurilor și serviciilor, cuprinde analize economice despre principalele pieţe şi burse de mărfuri şi pieţe valutare, alte informații relevante și de actualitate despre piațele menționate.
 • Tendința săptămânală cuprinde sinteze conjuncturale la principalele grupe de mărfuri şi produse (ţiţei, gaz natural, produse petroliere; cereale, ulei și boabe de soia, zahăr, cafea, cacao; bumbac; aluminiu; cupru, metale preţioase; piaţa valutară şi pieţe de capital), precum și evoluțiile cotațiilor medii săptămânale pentru produsele analizate.
 1. Prețuri și cotații internaționale, cuprinde cotaţii de la bursele internaţionale de mărfuri, preţuri la diferite produse şi sortimente pe principalele pieţe internaţionale, preţuri medii de export şi import, etc. Principalele produse la care se publică preţuri şi cotaţii: metale neferoase (aluminiu, cupru, plumb, zinc, nichel, cositor), metale preţioase şi platinice (aur, argint, platină, paladiu, etc.); metale speciale (antimoniu, bismut, cadmiu, cobalt, germaniu, indiu, magneziu, mangan molibden, seleniu, telur, galiu, iridiu, rodiu, ruteniu,), feroaliaje de bază şi speciale, semifabricate din oţel, (minereuri de fier, tantal, etc.), energie electrică, uraniu, ţiţei (diferite pieţe), JET-Kerosen, produse petroliere (benzină, motorine, păcură: naftǎ), diferite tipuri de cauciuc natural şi sintetic, materiale plastice, îngrăşăminte, produse sodice, solvenţi, produse agroalimentare: cereale, cafea, cacao, zahăr, porci vii, vite vii, fibre textile (bumbac index „A” middling 13/23 inch); ulei de floarea soarelui, ulei de soia boabe, ulei de arahide, ulei de palmier, ulei de rapiţă, ulei de seminţe de bumbac, ulei de nuci de cocos, faină de floarea soarelui, făină de soia boabe, făină de rapiţă, făină din seminţe de bumbac, făină de peşte, seminţe de floarea soarelui, seminţe de soia boabe, arahide, seminţe de rapiţă; evoluţia cursului EURO şi al dolarului precum şi al altor monede etc.

 

Apariţie: 1 număr/săptămână (acoperă cu informaţii de preţuri toate zilele  săptămânii)

Preţ:      12 luni: 2.100 RON

6 luni: 1.119 RON

3 luni:    559 RON

1 lună:   200 RON

 

 1. Analize bianuale ale tendinţelor şi perspectivelor pe piaţa mondială a ţiţeiului şi produselor petroliere.

Lucrarea prezintă conjunctura derivatelor petroliere primare ale ţiţeiului şi ale principalelor pieţe spot (în special vest-europene) ale derivatelor petroliere primare ale ţiţeiului (benzine, nafta, motorină, păcură).

Este analizată evoluţia preţurilor, factorii care au determinat această evoluţie, pentru  ţiţei şi pentru fiecare produs în parte, consecinţele economice – impactul asupra preţurilor de consum şi asupra activităţii economice din ţările OCDE, cu accent pe ţările din Uniunea Europeană -, răspunsurile de politică economică pe care această evoluţie le-a antrenat, perspective pe termen scurt şi mediu ale preţurilor şi pieţelor. Pe lângă aspectele conjuncturale, sunt prezentate, de asemenea, unele tendinţe structurale relevante din industria de rafinare pe plan mondial, situaţia curentă privind aplicarea programelor referitoare la calitatea produselor petroliere în UE şi SUA, etc.

 

Apariţie:  mai-iunie şi noiembrie-decembrie 2017

Preţ anual:  900 RON

  

 1. EUROINFO

( Revistă lunară editată de cei mai buni specialişti în domeniul afacerilor europene de la Centrul de Studii Europene – Piaţa Internă şi Concurenţa – al I.E.M. )

O publicaţie esenţială pentru toţi cei care sunt implicaţi în procesul de integrare a României în Uniunea Europeană, pentru cei ce contribuie la / beneficiază de crearea unei pieţe funcţionale în România, care să reziste presiunilor concurenţiale.

Colecţia EUROINFO selectează cele mai noi schimbări şi reglementări privind politicile Uniunii Europene în domenii de interes pentru România, contribuind în acest fel la informarea celor implicaţi în armonizarea politicilor noastre cu cele ale UE, precum şi la pregătirea oamenilor de afaceri ce acţionează pe piaţa românească sau pe cea a Uniunii Europene.

Autorii sintetizează şi comentează trei domenii:

 • Articole şi comentarii referitoare la cele mai importante evoluţii de    dată recentă  în plan instituţional, economic şi relaţii externe ale UE;
 • Reglementări sectoriale în domeniul diverselor politici comune ale UE
 • Principalele evenimente privind Piaţa internă, politica concurenţei din cadrul UE

Noutate!  Din ianuarie 2017, revista EUROINFO va cuprinde  şi secţiunea EUROLEX. Aceasta tratează sintetic Rapoartele Comisiei Europene cu privire la Reglementările pieţei interne şi politica concurenţei în UE-27, relevând schimbările ce se operează în această perioadă în direcţia liberalizării pieţelor de mărfuri şi servicii.

O parte importantă a revistei este dedicată politicii UE în domeniul ajutorului de stat, reflectănd schimbările politice şi oportunităţile statelor membre de a apela la ajutoare de stat, îndeosebi în perioade de criză economică

Apariţie: lunară (12 numere/an)

Preţ abonament/an:  600 RON ;     Preţ / ex. lunar : 59,00 RON

 

 1. B) Studii, microstudii, situaţii conjuncturale:

 

 1. Tendinţe în evoluţia conjuncturii economiei mondiale, a ţărilor OCDE, UE şi BRICS în 2015 şi previziuni pentru 2016-2017. Tendinţe în evoluţia comerţului internaţional în 2015 şi perspective pentru 2016-2017.

Studiul analizează evoluţia conjuncturii economice în 2016 pe ansamblul ţărilor membre OCDE, UE şi BRICS şi separat pe principalele ţări: SUA, Japonia, Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia, Canada, Spania, Turcia, Suedia, Polonia, Grecia, Portugalia, Cehia, Ungaria, Slovacia, China, Rusia, India, Brazilia, Rep. Africa de Sud, Coreea de Sud Si Indonezia, evidenţiind tendinţele manifestate în domeniul creşterii economice, inflaţiei, şomajului, comerţului exterior, a politicilor economice şi financiare.

Studiul evidenţiază perspectivele acestei conjuncturi în 2016-2017, prin prisma prognozelor elaborate pe plan naţional şi internaţional.

Studiul prezintă evoluţia comerţului internaţional în 2015 (volum, structură, orientare geografică) şi prognozele pentru 2016-2017.

Apariţie: mai-iunie 2017

Preţ: 350 RON

 

CONJUNCTURA ECONOMIE MONDIALE 2017

Conjunctura economiei mondiale este o publicaţie anuală de tradiţie a IEM şi constituie o colecţie de analize, date şi informaţii exhaustive privind evoluţia conjuncturii economiei mondiale în anul anterior publicării, situaţia comerţului internaţional şi a principalelor pieţe de mărfuri, precum şi prognozele acestora pe termen scurt.

Sunt prezentate, de asemenea, evoluţiile conjuncturii economice din principalele ţări membre ale OCDE, UE şi ale Grupului BRICS în anul precedent publicării şi prognozele pentru următorii doi ani.

Anuarul reuneşte un colectiv de redacţie extrem de specializat, pe sectoare de activitate, economii naţionale, tipuri de mărfuri şi domenii de analiză, oferind o imagine detaliată a conjuncturii economiei mondiale. Publicaţia nu reprezintă numai un demers academic, ci se adresează totodată autorităţilor guvernamentale, mediului universitar, mediului de afaceri, analiştilor economici şi publicului larg interesat de procesele şi fenomenele economiei globale.

Pret – 50 lei

 Aparitie CONJUNCTURA ECONOMIEI MONDIALE 2017 – iunie 2017

 

TVA =  0

Taxa de difuzare = 0 

(difuzarea publicaţiilor săptămânale / bisăptămânale se face prin Poşta    Română, taxele poştale  fiind suportate de institutul nostru; publicaţiile lunare / trimestriale / semestriale se transmit în Bucureşti prin delegat IEM şi în ţară prin colet poştal)

 

NOTĂ: Abonamentele/achiziţiile se fac DIRECT de la I.E.M., institutul nostru, în calitate de autor, editor şi distribuitor al propriilor publicaţii, necolaborând cu nici o firmă distribuitoare.

 

Descărcați aici: formular-comanda-publicatii-1

Comenzi şi informaţii suplimentare:

Compart. Marketing

Nela MIRU

0744.842173;  021-318.24.60; fax: 021-318.24.54

E-mail: office@iem.ro; nela_miru@yahoo.com

 

Sursa:

academia-romana

ACADEMIA ROMÂNĂ

Institutul Naţional de  Cercetări Economice

INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ

Calea 13 Septembrie nr. 13,  Sector 5, Bucureşti, România, cod poştal  050711, c.p. 42-13,

Tel: 40-21-318.24.55;  318.24..60; Fax: 40-21-318.24.54; E-mail: office@iem.ro

 

Related Posts with Thumbnails