Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Lucrările celei de-a VI-a sesiuni a Comisiei Mixte Interguvernamentale de Cooperare Economică Maghiaro-Române

A- A A+
În perioada 14-15 iulie 2014 s-au desfăşurat la Budapesta, lucrările celei de-a VI-a sesiuni a Comisiei Mixte Interguvernamentale de Cooperare Economică  Maghiaro – Române.
Delegaţia ungară a fost condusă de domnul Péter SZIJJÁRTÓ, ministru adjunct în Ministerul Afacerilor Externe şi Comerțului Exterior, preşedintele părţii ungare în Comisie, iar delegaţia română de către domnul Constantin NIȚĂ, ministrul economiei, preşedintele părţii române în Comisie.
După lucrările ședinței grupului de experți al Comisiei Mixte a urmat Forumul Economic și întâlnirea oamenilor de afaceri maghiaro-român organizată de către Camera de Comerț și Industrie al Ungariei.
La dezbaterea lucrărilor forumului economic de pe lângă președinții Comisiei din cele două țări au luat parte și au ținut expuneri Dl. Dr. László Parragh, președintele CCI al Ungariei, Dl. Mihai Daraban, președintele nou ales al CCI a României și Dl. Dr. Sorin Petre Dimitriu, președintele CCI București.
În cadrul forumului economic a fost evidențiat parteneriatul strategic de economie între Ungaria și România,  necesitatea de colaborare a IMM-urilor, respectiv finanțarea UE privind mărirea punctelor de accesabilitatea a zonelor de frontieră. Întărârea proiectelor transfrontaliere Dunărene, respectiv cuplarea liniilor energetice. Derularea sistemului de modernizare în România, accentuând dezvoltarea clusterelor, parcurilor industriale și al sistemului de cale ferată.
Ordinul de mărime privind potențialul economic între cele două țări este mult mai mare decât ce se utilizează, inclusiv întărirea legăturilor guvernamentale, care poate influența în mod favorabil relațiile economice.
Evidențiind rolul camerelor de comerț, a fost menționată activitatea Secțiunii Maghiaro-Române a Camerei de Comerț și Industrie a  Ungariei din Békéscsaba, care mai bine de 15 ani activează pentru întărârea legăturilor economice dintre cele două țări.
Sursa: Camera de Comerț și Industrie Ungară
Related Posts with Thumbnails