MATERIALE Adunării Generale a Asociației „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” -PROIS-NV- la data de 21.04.2016 – Bistrița


MATERIALE  Adunării Generale a Asociației „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” -PROIS-NV- la data de  21.04.2016 – Bistrița 
Adunarea Generală a Asociației „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Sociala”, va avea loc de aceasta data la Bistrița.

Adunarea General este organizata cu generosul sprijin al Centrului Crestin de Reintegrare Sociala „ONISIM”, membru in Consiliul Director al PROIS-NV.

Va prezentam spre consultare materialele care vor constitui obiectul discutiilor in cadrul Adunarii Generale a PROIS-NV.

Materialele sunt disponibile AICI.

Va reamintim ca evenimentul va avea loc in Sala de conferinte a Centrului Crestin de Reintegrare Sociala „ONISIM” (Bistrita, Str. Compozitorilor nr. 6D), in 21 APRILIE 2016, incepand cu ora 11:00. 

Decontarea cheltuielilor de transport se va face la cerere, pe baza documentelor justificative in conformitate cu legislatia in vigoare.

Pentru participarea la Adunarea Generala sunt asteptati reprezentantii legali ai institutiilor / organizatiilor membre. In cazul in care se doreste participarea altor persoane, acestea trebuie sa prezinte o imputernicire sau procura din partea reprezentantului legal al institutiei / organizatiei. Exceptie fac supleantii deja numiti in Consiliul Director al PROIS-NV.

Conform Art. 22 din Regulamentul de Functionare al PROIS-NV, o persoana reprezentand a organizatie poate avea mandat de reprezentare in Adunarea Generala pentru maximum alte 2 organizatii membre.

CONFIRMARE: Va rugam sa completati formularul de participare – click AICI.

Pentru detalii si informatii, va rugam sa contactati Secretariatul PROIS-NV.

Silviu ISPAS | Director executiv
Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Sociala
Secretariatul PROIS-NV
www.prois-nv.rohttps://www.facebook.com/PROISNV

 

Sursa:

PACTUL REGIONAL  PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA NORD-VEST